Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

3 Hours

מה נלמד?

  • תפיסת השירות הממשלתי.
  • תפיסת תפקיד נותן שירות טלפוני.
  • מבנה שיחת השירות.
  • כלים ומיומנויות למתן שירות איכותי.
  • כלים לטיפול בהתנגדויות.

Description:

מוקד השירות הינו ערוץ מרכזי לפניות הלקוחות המהווה את חלון הראווה של הארגון. בקורס זה מגוון כלים החל מלמידת תפיסת השירות הממשלתית, יישום מודל אפקטיבי לניהול שיחה ותרגול מיומנויות מרכזיות במתן שירות איכותי.

The course is open. Registration is open