Start Date

02/12/2021

Price

Free

Course Duration

10 Hours

השלב היישומי של הקורסים המקנה לגמול פתוח עבורכם החל מה – 01.02.22.
המעוניינים לעבור לשלב היישומי מוזמנים להירשם בטופס המצורף לכל קורס בסיום פרק הלמידה.
ניתן להירשם ולעבור לשלב היישומי עד התאריך 28.04.22.

שימו לב –

  • כל יישום קורס מקנה 10 שעות לגמול.
  • כדי להיות זכאים לגמול עליכם להשלים לפחות שלושה קורסי מיקרו (30 שעות), בציון של 80 ומעלה בכל אחד מהקורסים.

ניתן לצבור את הקורסים לגמול עד סוף שנת תשפ”ג.
מידע מפורט ולשאלות אודות החלק היישומי בקורסי המיקרו לחץ כאן
קורס זה פותח עבור משרד החינוך- המכירות הפדגוגית, והנו חלק מסדרת מיקרו קרדיטציה. קצר לעניין!

מה נלמד?

  • היכרות עם פרקטיקה לפיתוח אומדן כמותי בכיתות א-ג.
  • התנסות ביישום כשירות זו בכיתה בהתאמה אישית לכל תלמיד.
  • היכרות עם מגוון דרכים ליישום הפרקטיקה במסגרת פעילות הערכת עמיתים.

Description:

תלמידים רבים מתקשים באומדן כמותי בשל הנטייה שלהם למנות ובשל חוסר ההתנסות באומדן כמותי. התלמידים יכולים לאמוד בצורה מדוייקת מבלי למנות מספר קטן של חפצים- עד חמישה חפצים, לא יותר. עם זאת, בחיי היום-יום תלמידים נתקלים במקרים רבים שבהם עליהם לאמוד כמויות גדולות יותר של חפצים במהירות ובקירוב מירבי. מסיבה זו יש ערך בפיתוח תפיסת אומדן כמותי אצל תלמידים, ולכן התכנסנו.
יש ערך מתמטי לפיתוח יכולת אומדן כמותי אצל הלומדים הצעירים, ככלי מתמטי בכלל תובנה מספרית. יכולת זאת עשויה להכשיר אותם לשימוש באמודן בעבודה עם כמויות, מדידות, חישובים ופתרון בעיות, וגם לקבוע את מידת הסבירות של תוצאות תרגילים לצורך רפלקציה ובקרה עצמית בפתרון תרגילים ובעיות.

The course is over