Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

14 שבועות | 2-4 שעות בשבוע

מה נלמד?

  • מה הם כישורי ה”חשיבה חישובית” הנדרשים לכולם
  • ליישם את כישורי החשיבה בפתרון בעיות
  • לזהות תהליכים חישוביים בעולם
  • לפתח תסריטים צבעוניים ודינמים המדמים תהליכים חישוביים בכל תחום שתבחרו בסביבת קוד מבוססת בלוקים סקראץ’ (Scratch)

כיצד ניתן לקבל קרדיט אקדמי בגין הקורס?
לרישום מוזל (205 ₪ בלבד) באתר המכללה לחצו כאן.
הקורס המקוון כולל תוכן אקדמי, אך אינו מקנה בפני עצמו קרדיט אקדמי.
על מנת לצבור קרדיט אקדמי יש להירשם לקורס באתר המכללה ולעבור בהצלחה בחינה אקדמית הנערכת במכללה האקדמית בית ברל.

  • לומדים חיצוניים אשר יירשמו לקורס המקוון ויהיו מעוניינים להירשם בעתיד כסטודנטים מן המניין למכללה האקדמית בית ברל יהיו זכאים לפטור מדמי התשלום בשנת הלימודים העוקבת.
  • מתעניינים בלימודים אשר ילמדו בקורס הנ”ל ויירשמו ללימודים במכללה יהיו זכאים לקבל קיזוז שכ”ל בגין נ”ז שביצעו.

כדי לקבל את ההטבות ואת הקרדיט האקדמי, יש להירשם באתר המכללה האקדמית בית ברל.

Description:

חשיבה חישובית מוזכרת כאחת ממיומנויות החשיבה הנדרשות לכל אזרח ואזרחית במאה ה- 21, היכולה בנוסף להעשיר לומדים ולתמוך בתהליכי למידה בכל התחומים. על-פי פרופסור ג’נט ווינג (Wing, 2014), לשעבר סגנית נשיא וראש מחלקת המחקר הבינלאומי של מיקרוסופט:
“חזוני למאה ה-21: חשיבה חישובית תהיה מיומנות בסיסית בה ישתמש כל אדם בעולם. ליכולת האנליטית של ילד אנו חייבים להוסיף חשיבה חישובית, בנוסף לכישורי הקריאה, הכתיבה והחשבון האריתמטי. חשיבה חישובית כרוכה בפתרון בעיות, עיצוב מערכות, והבנת התנהגות אנושית על ידי שאיבה מן התפיסות העיקריות של מדעי המחשב. משמעותה של חשיבה כמו מדען מחשב רחבה הרבה יותר מהיכולת לתכנת מחשב. היא דורשת יכולת הפשטה, ובעקבותיה – לחשוב בו-זמנית במספר רמות הפשטה.”

הקורס יעסוק במושג “חשיבה חישובית” תוך כדי הקניית מיומנויות חשיבה, תרגולן, ויישומן בפיתוח תסריטים (סימולציות) בסביבת הפיתוח Scratch. סביבת למידה זו היא דינאמית ופתוחה לשימוש לכל ללא תשלום. הסביבה מבוססת על תכנות בבלוקים מוכנים ומשתמשים בה ברחבי העולם.

בקורס ישולב הפן המושגי/עיוני יחד עם הפן המעשי/יישומי. מטרת הפן העיוני היא לפתח הבנה מעמיקה ומשמעותית ביחס לכישורי החשיבה. מטרת הפן המעשי היא לרכוש מיומנויות בפיתוח אלגוריתמים בסביבה דיגיטלית המפתחת רבדים נוספים של כישורי החשיבה.

המשימה המרכזית של הקורס היא פיתוח תסריט המדמה תהליך חישובי על פי בחירה אישית ובכל תחום. הפיתוח יאפשר ליישם את כישורי החשיבה החישובית שנלמדו בקורס, ואף להעמיק בהם, הן בהיבט העיוני והן בהיבט המעשי. הפיתוח יהיה בשלבים מובנים ובליווי הנחייה.

בקורס מוצגות דוגמאות ממגוון תחומים כך שכל לומד/ת יוכל/תוכל להתחבר אליהן. הלמידה היא הדרגתית ופעילה תוך תרגול מתמיד.

The course is open. Registration is open

The course staff:

Dr. Noa Ragonis

Lecturer

About Me

Prof. Orit Hazzan

Lecturer

About Me

Dr. Ayelet Bukai

Teaching Assistant

About Me