About University:

מאל”ו (מרכז ארצי לבחינות ולהערכה) מספק שירותי פיתוח, תפעול וציינון של כלים ומערכים למדידה והערכה עבור ארגונים ומוסדות שונים. תהליך הפיתוח נעשה בהתאמה לצרכים, למטרות ולתקציב הלקוחות. תהליך הפיתוח כולל כתיבה, תרגום, הגהה, העברה ניסיונית של פריטים ומטלות, ניתוח תוצאות, ופיתוח גרסה סופית. למאל”ו ניסיון עשיר בפיתוח בחינות, מרכזי הערכה, מטלות ביצוע, שאלונים, פרוטוקולים לראיונות, דפי תצפית ועוד. מַאל”וּ מוביל את מרבית החידושים בארץ בתחום המדידה וההערכה ובכלל זה, מבחנים לאבחון לקויות למידה, סימולציות התנהגותיות, יישום טכנולוגיות במדידה והערכה כגון מבחנים ממוחשבים ואדפטיביים, ניתוח ממוחשב של תוצרי כתיבה ועוד. בנוסף, מאל”ו מספק לגופים אחרים שירותי תרגום והשבחת בחינות ומערכי מיון קיימים. תפעול הבחינות כולל ניהול מערך ההרשמה והשיבוץ, הפקת חוברות הבחינה או גרסאות ממוחשבות, קביעת התאמות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, העברת הבחינה, סריקת תשובונים, קידוד תשובות, ציינון, הערכת תשובות פתוחות, בקרת איכות על תוצרים, דיווח ציונים, הפקת סטטיסטיקות מסכמות וכתיבת דוחות טכניים. משנת 2018 מאל”ו מפתח ומלמד קורסי תעודה בפסיכומטריקה, לאר שקיבל מימון פיתוח מקרן פילנטרופית.

The Courses Of: National Institute for Testing and Evaluation

The course staff Of National Institute for Testing and Evaluation

Efrat Ben Barak

Lecturer

קצת עלי

Dr. Avi Alaluf

Course Developer and Administrator

קצת עלי

Dr. Avital Moshinsky

Lecturer

קצת עלי

Dr. Amira Rom

Lecturer

קצת עלי

Dr. Tali Freund

Lecturer

קצת עלי

Dr. Yoel Rapp

Lecturer

קצת עלי

Dr. Liat Basis

Lecturer

קצת עלי

Dr. Noa Saka

Lecturer

קצת עלי

Dr. Naomi Gafni

Lecturer

קצת עלי

Dr. Adi Amit

Lecturer

קצת עלי

Dr. Anat Ben-Simon

Lecturer

קצת עלי

Dr. Tzur Karelitz

Lecturer

קצת עלי

Dr. Ruth Fortus

Lecturer

קצת עלי

David Ziegler

Lecturer

קצת עלי

Michal Baumer

Lecturer

קצת עלי

Nadav Podoler

Lecturer

קצת עלי

Noa Gazit

Lecturer

קצת עלי

Nitzan Friedman

Course Developer

קצת עלי

Nimrod Eshet

Lecturer

קצת עלי

Sephi Pumpian

Lecturer

קצת עלי

Anat Shalem

Lecturer

קצת עלי

Prof. Michal Beller

Lecturer

קצת עלי

Prof. Moshe Almagor-Tikotzki

Lecturer

קצת עלי

Prof. Shmuel Shai

Lecturer

קצת עלי

Renana Tzin

Course Coordinator

קצת עלי

Shai Katz

Deputy Director General of Content and Programming

קצת עלי

?>