Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

18 שבועות | 2-3 שעות בשבוע

מה נלמד?

  • מושגים בסיסיים בתורת המבחנים
  • עקרונות מנחים לפיתוח מבחנים ולכתיבת שאלות פתוחות וסגורות
  • כלים למדידת אינטליגנציה ויכולות ספציפיות
  • הכרת מגבלות כלי המדידה וההערכה וזיהוי ליקויים בכלים קיימים

Description:

בקורס תכירו את העקרונות הבסיסיים לפיתוח כלי מדידה והערכה בתחום הפסיכולוגי והחינוכי ולהערכת איכותם, ביניהם מבחנים, שאלונים וסימולציות התנהגותיות. הקורס מעשי ומספק כלים רבים לפיתוח מבחנים ולהערכת משתנים קוגניטיביים ולא קוגניטיביים, נטיות מקצועיות, עמדות וערכים.
בפיתוח הקורס השתתפו עשרים וחמישה מומחים מעולמות תוכן שונים והם מעורבים בתכנים ובסרטוני הקורס.
הקורס תוכנן עבור מגוון קהלי יעד העושים שימוש במבחנים חינוכיים ופסיכולוגיים במערכת החינוך ובאקדמיה, בתעשייה ובמוסדות ציבוריים, והוא רלוונטי לכל העוסקים במדידה ובהערכה במסגרת עבודתם ומעוניינים בפיתוח מקצועי.
הקורס נכלל במסגרת “לימודי תעודה בפסיכומטריקה” מטעם המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, אך יכול גם לעמוד בפני עצמו. מסלול הלימודים קיבל את ברכת האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפ”י).
בסיום כל סרטון מופיעות שאלות שיעזרו לכם לסכם את החומר הנלמד ולחזור עליו. לאחר שתשלימו את הקורס בציון 80 או יותר תוכלו לקבל תעודה המעידה על סיום הקורס בהצלחה.

The course is open. Registration is open

The course staff:

Dr. Avi Alaluf

Course Developer and Administrator

About Me

Prof. Moshe Almagor-Tikotzki

Lecturer

About Me

Michal Baumer

Lecturer

About Me

Prof. Michal Beller

Lecturer

About Me

Efrat Ben Barak

Lecturer

About Me

Dr. Anat Ben-Simon

Lecturer

About Me

Dr. Liat Basis

Lecturer

About Me

Noa Gazit

Lecturer

About Me

Prof. Itamar Gati

Lecturer

About Me

Dr. Avital Moshinsky

Lecturer

About Me

Dr. Einat Notea-Koren

Lecturer

About Me

Dr. Noa Saka

Lecturer

About Me

Dr. Adi Amit

Lecturer

About Me

Nimrod Eshet

Lecturer

About Me

Nadav Podoler

Lecturer

About Me

Sephi Pumpian

Lecturer

About Me

Dr. Ruth Fortus

Lecturer

About Me

Dr. Tali Freund

Lecturer

About Me

Nitzan Friedman

Course Developer

About Me

David Ziegler

Lecturer

About Me

Renana Tzin

Course Coordinator

About Me

Dr. Tzur Karelitz

Lecturer

About Me

Dr. Amira Rom

Lecturer

About Me

Prof. Shmuel Shai

Lecturer

About Me

Anat Shalem

Lecturer

About Me

Dr. Naomi Gafni

Lecturer

About Me

Dr. Yoel Rapp

Lecturer

About Me