Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

2 שעות

מה נלמד?

  1. עיצוב תהליכי שירות- על שום מה ומדוע?
  2. בחירת תהליך שירות
  3. למידת המצב הקיים
  4. עיצוב התהליך מחדש הלכה למעשה
  5. יישום והטמעת התהליך המעוצב
  6. מדידת ובקרת תהליך השירות המעוצב

Description:

עיצוב תהליכי שירות הוא כלי מתודולוגי פרקטי וקריטי עבור מנהלי שירות ומנהלים העוסקים בשיפור וייעול תהליכי שירות במגזר הציבורי. הכלי פותח ביחידה לשיפור השירות הממשלתי והוא כולל מתודולוגיה סדורה בת חמישה שלבים. בקורס זה נכיר את המתודולוגיה ונצלול לעומק כל שלב ושלב: החל מהעקרונות המנחים, הדרכים ליישום ועד התוצר שיתקבל בסופו. כל פרק בקורס מתאר שלב אחר במתודולוגיה ומלווה בכלים ,תרגילים ומשימות – כך שבסיום הקורס תוכלו לעצב תהליכי שירות מקצה לקצה בעצמכם.

The course is open. Registration is open