Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

12 שבועות | 5-6 שעות בשבוע

מה נלמד?

הקורס כולל את הנושאים הבאים:

 • סיבוכיות
 • רקורסיה
 • מערכים ורשימות מקושרות
 • עצי חיפוש בינאריים
 • עצי AVL
 • עצי דרגות
 • עצי B
 • טבלאות hash
 • ערימות
 • מיון מהיר
 • חסם תחתון למיון
 • בעיית הבחירה
 • סיבוכיות amortized

 

Description:

מבני נתונים הוא קורס ליבה במדעי המחשב. הקורס עוסק בדרכים הבסיסיות לארגון נתונים במערכת דיגיטלית (מחשב), כך שניתן יהיה לגשת אליהם ביעילות ובמהירות. הקורס מעניק ללומדים וללומדות הן כלים טכניים והן יכולות וכלים מחשבתיים, החיוניים בפיתוח אלגוריתמים וניהול נתונים בעולם הדיגיטלי. בקורס תכירו את מבני הנתונים החשובים והיסודיים במדעי המחשב על תכונותיהם ומאפיניהם, תלמדו כיצד לתכנן מבני נתונים יעילים לפתרון בעיות ותתרגלו גישות שונות לניתוח סיבוכיות.

The course is open. Registration is open

The course staff:

Prof. Hanoch Levy

Lecturer

About Me

Dr. Amir Rubinstein

Lecturer

About Me