Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

2 שעות

מה נלמד?

  • להכיר את מופעיה המרתקים של אגדת הגולם.
  • להכיר רבדים מרכזיים בתולדותיה של הספרות היהודית.

Description:

זהו קורס קצר המהווה טעימה מהקורס “אגדת הגולם – משלהי העת העתיקה ועד למאה העשרים” של האוניברסיטה הפתוחה.

דמות הגולם, אדם מלאכותי שנוצר על ידי רב או דמות מופת יהודית, מתוארת במגוון רחב של אגדות שסופרו ונכתבו. הן היו מקור השראה להוגי דעות ואמנים החל מהספרות התלמודית במאות הראשונות לספירה ועד ימינו.
יצירתו של אדם מלאכותי היא נושא מיתי וספרותי מרתק ומפרה, אך גם מאיים. הוא בוחן את יסודות הקיום האנושי, מפני שהוא פותח מחדש את הגדרת תפקידיהם של האל כבורא ושל האדם כנברא, וכן הוא עוסק בשאלה מה קורה כאשר יצירה יוצאת מגבולות השליטה של יוצרה, כאשר הגולם קם על יוצרו.

אגדת הגולם השתנתה במהלך השנים, ומראשית ה-20 החלה לקבל פרסום בהיקף נרחב. מתקופה זו ואילך אפשר לראות את השפעתה של אגדה זו כמעט בכל ענפי התרבות המערבית: בספרות, בשירה, באומנות הפלסטית, בקולנוע, באופרה, בתיאטרון ובענפים
שונים של התרבות הפופולרית. עם התפשטות אגדת הגולם במאה ה-20 התרבות נוסחיה והתפתחותה הספרותית, התרחק הגולם מתצורתו הראשונה.

בקורס טעימה זה נתרכז בדמות הגולם בספרות בראשית המאה ה-20 תוך התמקדות בקובץ האגדות “נפלאות המהר”ל” שנכתב על ידי יהודה יודל רוזנברג.

בקורס המלא נבחן את דמותו של הגולם ממקורותיה הקדומים של האגדה ועד ליצירות ספרותיות, קולנועיות ותיאטרליות בנות זמננו.

The course is open. Registration is open

The course staff:

Prof. Tzachi Weiss

Lecturer

About Me

Dr. Naama Ben-Shahar

Lecture

About Me