Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

4 Hours

מה נלמד?

  • מושגים בסיסיים בתורת המבחנים
  • עקרונות מנחים לפיתוח מבחנים ולכתיבת שאלות פתוחות וסגורות
  • כלים למדידת אינטליגנציה ויכולות ספציפיות
  • הכרת מגבלות כלי המדידה וההערכה וזיהוי ליקויים בכלים קיימים

Description:

זוהי טעימה מתוך הקורס המקיף “פיתוח כלי מדידה והערכה”, העוסק בפיתוח של מבחנים ממגוון סוגים, בשימושים בהם ובהערכת איכותם. הקורס מתאים לכל מי שמשתמש במבחנים חינוכיים ופסיכולוגיים במערכת החינוך ובאקדמיה, בתעשייה ובמוסדות ציבוריים, והוא רלוונטי לכל העוסקים במדידה ובהערכה במסגרת עבודתם ומעוניינים בפיתוח מקצועי.

בפיתוח תכני הקורס ובהעברתם השתתפו עשרים וחמישה מומחים מעולמות תוכן שונים. שיעורי הקורס המלא מקובצים בשבעה פרקים, לפי נושאים: מושגים בסיסיים; אבני יסוד בבניית פריטים פתוחים וסגורים; מדידת אינטליגנציה ויכולות ספציפיות; מבחנים וכלים במערכת החינוך; מבחנים לא קוגניטיביים בהקשר תעסוקתי וקליני; שאלוני עמדות וערכים; ופיתוחים חדשים.

בקורס המקוצר תוכלו לצפות בשיעור אחד או שניים מכל אחד מהפרקים, למשל בשיעורים על שאלות סגורות ופתוחות, על התאמת מבחנים לבעלי לקויות למידה, על מבחני אינטליגנציה, על ניתוח עיסוקים, על שאלוני ערכים, על שימוש בטכנולוגיות ממוחשבות במבחנים ועוד. בסיום כל סרטון מופיעות שאלות שיעזרו לכם לסכם את החומר הנלמד ולחזור עליו.

אם תרצו לקבל תמונה רחבה יותר של תחום הפסיכומטריקה – תורת פיתוח המבחנים – אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לקורס המלא, שבו תוכלו לבחור במסלול חופשי, או במסלול בתשלום הכולל תרגילים שיאפשרו לכם לקבל משוב אישי על הלמידה שלכם וסדנאות מעשיות בפיתוח מבחנים.

The course is open. Registration is open

The course staff:

Dr. Avi Alaluf

Course Developer and Administrator

About Me

Michal Baumer

Lecturer

About Me

Efrat Ben Barak

Lecturer

About Me

Dr. Anat Ben-Simon

Lecturer

About Me

Dr. Avital Moshinsky

Lecturer

About Me

Dr. Noa Saka

Lecturer

About Me

Dr. Adi Amit

Lecturer

About Me

Nimrod Eshet

Lecturer

About Me

Nadav Podoler

Lecturer

About Me

Dr. Tali Freund

Lecturer

About Me

Nitzan Friedman

Course Developer

About Me

Renana Tzin

Course Coordinator

About Me

Dr. Tzur Karelitz

Lecturer

About Me

Dr. Amira Rom

Lecturer

About Me