Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

3 Hours

מה נלמד?

  • הגדרת מצבי טראומה כפרשנות
    אישית- הבניית העיקרון הראשון – הצורך בפעילות יעילה
  • יחסי הגומלין בין מרכזי הרגש והשכל – הבניית העיקרון השני – הצורך בתקשורת קוגניטיבית
  • הזיכרון הטראומטי, בלבול ופלאשבקים – הבניית העיקרון השלישי: הצורך בהבניית האירוע והדגשת סיום האיום
  • קשת תסמיני תגובת הדחק החריפה – הבניית עקרונות נוספים: מחויבות, הצבת אתגרים והשגת שליטה
  • עקרונות הסיוע במצבי סערה, קיפאון וניתוק
  • מודל מעש”ה – הצגת המודל המלא וסרטוני הדרכה

Description:

המציאות היום יומית חושפת אותנו למצבי דחק שונים העלולים לגרום לתגובות חרדה. תגובות אלה מקשות על תפקוד יעיל ומועיל ואינן מאפשרות חזרה לשגרה אפקטיבית.

לעיתים עלולות תגובות החרדה להימשך ולגרום להמשך קשיים תפקודיים גם שנים לאחר החשיפה לאירוע הדחק.

הנהלת משרד הבריאות הרימה את הכפפה ופיתחה תוכניות מניעה והתערבות המיועדות להפחית מלכתחילה את הסיכון להתפתחות קשיי התפקוד.

המודל שנבחר לצורך כך הוא מודל מעש”ה – מודל עזרה ראשונה נפשית. את המודל פיתח ד”ר משה פרחי מהמכללה האקדמית תל-חי, בתמיכה ובליווי האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות ורשות החירום הלאומית (רח”ל). משרד הבריאות הכיר במודל זה כמודל הארצי להגשת עזרה ראשונה נפשית לכלל האוכלוסייה וכן לסיוע לכוחות החירום וההצלה במהלך מילוי תפקידם.

המודל פשוט ומותאם לכלל הציבור והוא מאפשר להעביר אדם ממצב של חוסר תפקוד לתפקוד יעיל תוך דקה או שתיים בלבד.

פשטותו ובהירותו של המודל מאפשרות לכל אחד ליישם את עקרונותיו. לא נדרש לשם כך ידע מקצועי קודם.

הרעיון הוא שכל אדם באשר הוא יֵדע לפעול על פי המודל ויוכל  לסייע לחברו הנמצא במצוקה. באמצעות פעולות פשוטות מאוד, הנמשכות לא יותר מדקה, יוכל המסייע להחזיר את הנפגע לתפקוד יעיל המותאם לצורכי האירוע.

לכן, כחלק מתוכנית רחבה של הגברת החוסן הלאומי, הוחלט להתחיל בתוכניות הדרגתיות  להנחלת הידע לאזרחי המדינה.

The course is open. Registration is open

The course staff:

Dr. Moshe Farchi

Lecturer

About Me