Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

6 שעות

קורס זה הינו חלק מתוכנית הפיתוח המקצועי “למידה בהתאמה”- השלמת הקורס בלבד אינה מעניקה נקודות גמול באופן ישיר. לצורך קבלת גמול יש ללמוד קורס זה במסגרת השתלמות.
הקורס פתוח ללמידה חופשית למטרת העשרה וידע (ללא גמול ישיר).

מה נלמד?

  • ליצור סרטוני סמן (באמצעות הקלטת מסך) בעזרת כלים פשוטים.
  • ליצור יחידת הוראה באמצעות סרטונים הנמצאים ברשת האינטרנט.
  • ליצור סרטונים מונפשים בקלות רבה.

Description:

הלומדים בקורס יקבלו כלים שיסייעו להם להכין בקלות סרטוני סמן אשר יוכלו לספק הסבר ויזואלי על משימות ופעילויות שונות, לשמש כלי עזר להבנת דרך הפעולה של כלים ואתרים ברשת האינטרנט וייתכנו עוד שימושים רבים וטובים אחרים.

כמו כן, יעסוק הקורס בהכנת יחידת הוראה מבוססת סרטון. לסרטון יתווספו שאלות הבנה, חומר הרחבה ואפשרות לקיים דיון על הצפייה בסרטון.
לסיום ילמדו המורים להכין סרטון עם דמויות מונפשות.

The course is open. Registration is open