Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

1 שעות

קורס זה זמין ופתוח ללמידה בלבד (הקורס אינו כולל חלק יישומי וצבירת גמול השתלמות באופן מקוון)

מה נלמד?

  • נלמד איך לתת לתלמידים חווית הצלחה משמעותית בשיעור
  • נלמד לנצל באופן חכם את הדקות האחרונות לשיעור
  • נלמד כיצד לקבע בזיכרון את הלמידה שהתרחשה לאורך השיעור

Description:

הדקות האחרונות בשיעור הן נקודת תורפה קריטית בלמידה הן מצד התלמיד והן מצד המורה. בשלב הזה רוב המורים כבר מרגישים את הצלצול המתקרב ורמת האנרגיה מעט יורדת, גם התלמידים מרגישים את סוף השיעור המתקרב ונכנסים לאווירת “הפסקה”. מחקרים הבוחנים למידה מייחסים לשלב הזה של השיעור חשיבות גדולה מאוד. זוהי נקודת זמן קצרה יחסית אבל בעלת פוטנציאל משמעותי לקידום הלמידה שהתרחשה בשיעור שזה עתה מסתיים ולקידום הלמידה לשיעור העתידי. החשיבות של בניית סיום נכון לשיעור היא משולשת: נוירולוגית, אקדמית ורגשית. ניהול נכון של סוף השיעור מאפשר קיבוע של החומר הנלמד בזיכרון, חיזוק הלמידה שהתרחשה בשיעור והעלאת רמת המוטיבציה ותחושת המסוגלות גם של התלמידים המתקשים ביותר.

The course is open. Registration is open