Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

40 Hours

מה נלמד?

  • הכרת בניות היסוד בגאומטריה
  • תכנון וביצוע של בניות גאומטריות בסיסיות ומתקדמות (בהתאם לתוכנית הלימודים של חטיבת הביניים)
  • ביצוע בניות גאומטריות באמצעות כלים מוחשיים (סרגל ומחוגה) ובאמצעות כלים דיגיטליים (GeoGebra)

Description:

מתמטיקה היא מעין משחק שיש בו יעדים וחוקים ברורים, ונושא הבניות הגאומטריות מהווה המחשה נפלאה לכך: היעד הוא בניית צורה גאומטרית מוגדרת, והחוקים – מותר להשתמש אך ורק בסרגל ללא-שנתות ובמחוגה!
הקורס הזה יוביל אתכם במסלול של חידות, אתגרים, משחקים והסברים לפיתוח מיומנות בבניות גאומטריות וחשיבה גאומטרית, וכמו מתמטיקאים אמיתיים תפתחו אסטרטגיות, תתמודדו עם קשיים ולא תוותרו עד שתפצחו אותם. תתחילו עם נייר, סרגל ומחוגה, ובהמשך תעברו למחשב ולתוכנת GeoGebra שתאפשר לכם להעמיק לחקור את הבניות.
הקורס מכסה את נושא הבניות הגאומטריות בהתאם לתוכנית הלימודים של חטיבת הביניים, ומציע רעיונות חדשניים והדגמות שאותם תוכלו להביא לכיתה.
למי הקורס מיועד?
לפרחי הוראה במתמטיקה ולכל מי שמעוניין לגרות את החשיבה המתמטית שלו.
מה הידע הקודם הדרוש?גאומטריה ברמת חט”ב.
מה הכלים הנדרשים?נייר, סרגל, מחוגה ומחשב.
את הקורס פיתחו מכללת לוינסקי, מכללת שאנן ומטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית.

The course is open. Registration is open

The course staff:

Dr. Yaniv Bitton

Lecturer

About Me

Dr. Anatoli Kouropatov

Lecturer

About Me

ד"ר רותי סגל

About Me