Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

8 Weeks | 2-3 hours a week

מה נלמד?

  • מאויגניקה לרצח עם
  • תפקיד האקדמיה ברייך השלישי בזוועות הרפואה הנאצית
  • הצד המואר- הרפואה היהודית לפני השואה, בזמן השואה  – בגטאות ובמחנות, ולאחריה
  • הניסויים הרפואים
  • כיצד מרפאים הופכים רוצחים
  • השחרור ואחרי המלחמה
  • ההווה והעתיד

Description:

הרפואה בשואה ואחריה אינה הסטוריה בת יותר מ-80 שנה, אלא נושא רלוונטי לימינו ולעתיד.

ההתפתחות המוסרית של כל איש מקצוע, קל וחומר של רופאה או אח, חייבת להיות מבוססת על הכרת התרחיש הגרוע ביותר שידעו מקצועות הבריאות מעולם: מעורבות רופאים ורפואה ברצח עם, השואה.

בקורס נעסוק בצד האפל ובצד המואר של הרפואה בשואה:
נבחן כיצד הועמדה המערכת המדעית והרפואית לרשות מעשי הרצח וההשמדה של גרמניה הנאצית, את שיתוף הפעולה ההדוק והתרומה הייחודית של הממסד המדעי והרפואי למערכות השלטון וההידרדרות המוסרית שחלה בגרמניה הנאצית. נדון לא רק בהיבטים ההיסטוריים או הפסיכולוגיים, אלה גם, ובעיקר, בשאלת החד פעמיות: האם שיתוף פעולה זה היה ייחודי לנקודה אחת בזמן ובמקום, או שמא מה שקרה ב”פלנטה האחרת” (יחיאל דינור – ק. צטניק), יכול להתרחש שוב, בפלנטה שלנו.

הקורס יחשוף גם את הצד המואר של השואה: כיצד רופאות, רופאים ואחיות יהודים ושאינם יהודים, פעלו בחרוף נפש בגטאות ובמחנות ומה אנחנו יכולים ללמוד מגבורתם.

The course is open. Registration is open

The course staff:

פרופ' שמואל רייס

מרצה ורכז הקורס

About Me

Dr. Michal Ramot

Lecturer

About Me

ד"ר מיכאל ביגל

בימוי

About Me

לילך לוי

עורכת פוסט

About Me

נמרוד שתיל

מעצב למידה

About Me