Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

8 Weeks | 2-3 hours a week

רוצים לטעום מהקורס? מוזמנים להאזין לפודקאסט או לסרוק את הקוד ולהאזין בנייד:

מה נלמד?
קורס זה יספק כלים, ידע ודוגמאות שיאפשרו לכם להעריך ולנתח את המסתורין והפלא שברבייה מינית. בין השאר תלמדו על:

  • התא האוקריוטי המורכב ועולם החי והצומח.
  • עקרונות התורשה והאבולוציה.
  • מרכזיותה של המיוזה וכיצד נוצרים תאי מין.
  • כיצד ומדוע נוצרים שני הזויגים – זכר ונקבה.
  • מהו הקונפליקט הבסיסי בין הזויגים וכיצד הוא מעצב את הצורה וההתנהגות ביצורים שונים.
  • השפעת האבולוציה של צמחים על התפתחות של בעלי חיים ועל הסביבה.

Description:

רוב בעלי החיים והצמחים מתרבים באמצעות סקס. צורת רבייה המבוססת על איחוי שני תאים, שמקורם לרוב בשני הורים.
הקורס צולם באפריקה, באמריקה ובארץ, בטבע, במוזאונים, במעבדות ובמרפאות. הוא יספק כלים, ידע ודוגמאות להבין ולהעריך את המורכבות והמסתורין שברבייה המינית.
הקורס אינו דורש ידע מוקדם ומתאים לתלמידי תיכון, לסטודנטים, למורים ולקהל הרחב. נתחיל בהכרת המגוון ביולוגי, נבין את חוקי התורשה והאבולוציה, נלמד על המיוזה, על מחזור הפריון ועל יצירת תאי מין ונכיר מגוון דרכים לקביעת זוויג.
נקבות וזכרים מעוניינים למקסם את הצלחתם זה על חשבון זה, אך כדי להתרבות עליהם לשתף פעולה. ניגוד עניינים זה, כמו גם התחרות בין זכרים ובין נקבות, היא הבסיס לעלילה מרתקת אותה נספר באמצעות דגמי רבייה והתנהגות בבעלי חיים – אלמוגים, חלזונות, חרקים, דגים, ציפורים יונקים ועוד.
נופתע ממנעד ההתנהגויות – מאלטרואיזם ועד למלחמה

The course is open. Registration is open

The course staff:

Dr. Michal Ramot

Lecturer

About Me

Prof. Michael Brandeis

Lecturer

About Me

Dudi Evin

Video Editor and Afterist

Netta Kasher

Graphic Designer