Start Date

02/12/2021

Price

Free

Course Duration

1 שעות

קורס זה זמין ופתוח ללמידה בלבד (הקורס אינו כולל חלק יישומי וצבירת גמול השתלמות באופן מקוון)

מה נלמד?

  • היכרות עם מנגנונים מוחיים המשפיעים על תגובות רגשיות ברגעי לחץ.
  • חשיפה למגוון שיטות לוויסות עצמי ולהשהיית תגובה ברגעים “חמים”.
  • היכרות עם דרכי תגובה אפקטיביות לתלמידים מאתגרים בזמן השיעור.
  • התנסות במגוון הכלים ובחינת האפקטיביות שלהם הלכה למעשה.

Description:

מי מאיתנו לא חווה את אותם רגעים בהם אנו חשים קושי בהתמודדות עם מצבים מורכבים בכיתה. מצבים שבהם תלמיד או מספר תלמידים מצליחים לערער את שלוותינו ולעורר בנו גל ריגשי של כעס, חוסר אונים או תסכול. ברגעים אילו אנו עשויים למצוא את עצמנו מגיבים אחרת מאיך שהיינו רוצים. לאיבוד השליטה הרגעי הזה יש השלכות על החוויה הפנימית שלנו, על היחסים עם התלמידים ועל האקלים של הכיתה כולה. מטרתו של קורס זה היא לסייע לנו לזהות את הרגעים הללו לפני שהם מתחוללים, להבין את המנגנון שמייצר אותם ולהיחשף לדרכים שנות שיאפשרו לנו “להשהות תגובה” עד אשר נוכל להפיק תגובה הולמת באותה סיטואציה. מעבר לעיסוק בתהליך הפנימי שיסייע לנו “לעצור בזמן” ולמנוע הסלמה בכיתה, נציע גם מספר אפשרויות לתגובות ודרכי התמודדות אל מול אותן תלמיד, באותו רגע “חם”. תגובות שמעבירות מסרים סוגסטיביים תוך השקעת אנרגיה קטנה ככל הניתן ותוך שמירה על רצף השיעור בצורה מיטבית. אנו מאמינים שהכלים שיוענקו בקורס יסייעו לך כמורה ויעשירו את ארגז הכלים שלך בכשירות משמעותית לחוויית ההצלחה שלך.

The course is over