Start Date

02/12/2021

Price

Free

Course Duration

1 שעות

קורס זה זמין ופתוח ללמידה בלבד (הקורס אינו כולל חלק יישומי וצבירת גמול השתלמות באופן מקוון)

מה נלמד?

  • ביסוס והרחבת ידע אודות אסטרטגיית הטיעון וחשיבותה.
  • היכרות עם פרקטיקה המעוררת עניין וחיבור רגשי לאסטרטגיית הטיעון.
  • התנסות בתכנון, יישום ותיעוד של הפרקטיקה בכיתה.

Description:

אסטרטגיית הטיעון נתפסת בקרב תלמידים כאסטרטגיה חסרת חשיבות, מורכבת ובטח לא כזו שיכולה להיות רלוונטית ומועילה להם בחיי היום-יום. הבנת ויישום האסטרטגיה מהוות אתגר עבור תלמידים בגילאים שונים. יתרה מכך, כאשר תלמידים מנסים ליישם את המודל, צפים ועולים קשיים כמו אי התבוססות על מידע רלוונטי, הסקת מסקנות חפוזה ולא שלמה, שפה עילגת וטאוטולוגיה.

The course is over