Start Date

02/12/2021

Price

Free

Course Duration

1 שעות

קורס זה זמין ופתוח ללמידה בלבד (הקורס אינו כולל חלק יישומי וצבירת גמול השתלמות באופן מקוון)

מה נלמד?

  • לעודד את התלמידים לדבר בעברית
  • לסייע לתלמידים לשפר את שטף הדיבור
  • לעודד את התלמידים ללמוד וליישם אוצר מילים מחיי היום-יום
  • לאפשר למורים לתכנן ולבצע פעילות שיחות ראיון מוצלחת בכיתה

Description:

קורס זה מציע פעילות כיתתית דינמית ומהנה בשם “שעון פגישות – ראיונות בזק”. בפעילות זו התלמידים מנהלים ראיונות קצרים של 4 דקות. תרגול זה מאפשר חיזוק מיומנויות השפה באמצעות שאילת שאלות, מענה על שאלות ושימוש באוצר מילים ודקדוק מתאימים.

The course is over