Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

4 Hours

מה נלמד?

  • תפיסת השירות הממשלתית וערכיה.
  • תפיסת ניהול פניות ותלונות הציבור.
  • הפיכת הפנייה להזדמנות.
  • שגרות עבודה לניהול פניות ותלונות הציבור.
  • עבודת ממשקים.
  • ניהול הכתיבה השירותית.

Description:

‫היחידה לניהול פניות ותלונות הציבור‬ ‫היא ערוץ קשר משמעותי עם משרדי הממשלה, וככזאת נדרשת לבחון את הפניות והתלונות בראייה רחבה.
בקורס כלים ליישום תפיסת ניהול פניות הציבור,  בניית שגרות ניהול ושיפור תהליכי השירות בארגון.

The course is open. Registration is open