Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

12 שבועות | 3-4 שעות בשבוע

מה נלמד?

  • להכיר את התנועה לחינוך החשיבה, באמצעות מפה מושגית המחלקת את התנועה לשלוש גישות: גישת המיומנויות, גישת הנטיות וגישת ההבנה.
  • מהי חשיבה טובה, וכמובן מיומנויות, נטיות והבנות שיסייעו לכם לשפר את החשיבה שלכם.
  • כיצד ללמד תלמידים, סטודנטים, ועובדים באתרי עבודה מבוססי ידע, לחשוב טוב יותר באופן יעיל, ביקורתי ויצירתי.
  • האם בתי הספר שלנו – וגם המכללות והאוניברסיטאות – מלמדים את התלמידים לחשוב היטב?
  • השראה לפתח סביבות חינוכיות חדשות המפתחות ומטפחות את החשיבה של הלומדים.

Description:

כלכלת הידע, מצב הידע, החברה הדמוקרטית וגורמים נוספים מפעילים לחץ על מערכות החינוך בעולם לפתח את יכולתם של התלמידים לחשוב כראוי – באופן יעיל, ביקורתי ויצירתי. התנועה לחינוך החשיבה – תנועה שצמחה במערב בשליש האחרון של המאה הקודמת והתפשטה לחלקי עולם נוספים – נענתה לאתגר ופיתחה תאוריות המשיבות על השאלה “מהו הגורם המחולל חשיבה טובה וכיצד מלמדים אותו?” התאוריות רבות ולעתים אף סותרות.

קורס זה מציע מפה מושגית להתמצאות בתיאוריות של חינוך החשיבה ולהיכרות עם הגישות השונות:

  • גישת המיומנויות מבקשת להקנות מיומנויות חשיבה באמצעות הדגמה ותרגול.
  • גישת הנטיות מבקשת להטמיע נטיות לחשיבה טובה באמצעות מופת ותרבות אירגונית.
  • גישת ההבנה מבקשת לסייע לתלמידים לבנות הבנות באמצעות ערעור וחקר.

כל גישה מפרשת בדרכה שלה את מושגי המפתח של התחום – “חשיבה”, חשיבה טובה” ו”חינוך החשיבה”. לאחר שנבין את הגישות לחינוך החשיבה נוכל ללמד תלמידים, עובדים ואזרחים לחשוב טוב יותר.

The course is open. Registration is open

The course staff:

Professor Yoram Harpaz

Instructor

About Me

Dr. Abeer Watted

Instructor

About Me

Dr. Baha Zoabi

Instructor

About Me

Wisam Kitani

Course Developer