Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

8 Weeks | 3-4 hours a week

מה נלמד?

• תאי עצב (נוירונים) והתקשורת ביניהם – חלקי הנוירון, שינויים במתח החשמלי של התא, פוטנציאלי פעולה, מעברי אותות כימיים (נוירוטרנסמיטורים) בין נוירונים
• נוירואנטומיה בסיסית – חומר אפור מול חומר לבן, האבולוציה של המוח, השוואה של בע”ח שונים אל מול המוח האנושי, מה מיוחד במוח שלנו? אזורי תפקוד מרכזיים במוח האנושי (תנועה, חישה, שפה וכו’)
• תפקוד מוחי – חושים שונים (ראיה, שמיעה, ריח), תנועה (הפעלת שרירים), קבלת החלטות וגמול
• מחלות נוירודגנרטיביות – הפרעות פיזיולוגיות וקוגניטיביות מרכזיות, השפעות פרמקולוגיות (אופיואידים, סמים)
• קוגניציה והתנהגות – קידוד עצבי של התנהגות, למידה, ניווט, קוגניציה גבוהה יותר, מודעות

 

Description:

המוח הוא התוצר המורכב ביותר שיצרה האבולוציה. המוח מגדיר את מי שאנחנו, החל בצעדים הראשונים שלנו כתינוקות וכלה במחשבות העמוקות שלנו. בזכותו יש מוסיקה וגם כדורגל. הפעילות הנוירונלית והמבנה של המוח ושל מערכת העצבים מאפשרים את אלה וגם אחראיים על כשלים של המערכת, כמו למשל במקרים של מחלות שונות. המחקר החדשני בעשורים האחרונים מאיר את הקשר בין מבנה המוח לבין תפקוד, התנהגות וקוגניציה.

בקורס הזה נלמד להכיר את המוח על כל גווניו – מהנוירונים הבודדים ועד למבנה המוח כולו. נחשף למנגנונים השונים העומדים מאחורי פעילות המוח וההתנהגות שלנו, וננסה לענות על השאלה שמעסיקה חוקרי מוח כבר שנים – מה הקשר בין מבנה המוח לתפקודו?

נדבר על מבנה המוח, תקשורת בין נוירונים ותהליכי החישה. משם נמשיך לתחומים הקוגנטיביים של למידה, זכרון והתנהגות ונלמד על מחלות ובעיות נוירולוגיות. לכל אורך הקורס נפגוש חוקרים מובילים בתחום, ונלמד להכיר שיטות מחקר שונות.

מומלץ להכיר מושגים בסיסיים בביולוגיה לפני התחלת הלמידה בקורס.

נדבר על מבנה המוח, תקשורת בין נוירונים, ותהליכי החישה. משם נמשיך לתחומים הקוגנטיבים של למידה, זכרון והתנהגות ונלמד על מחלות ובעיות נוירולוגיות. לכל אורך הקורס נתקל בחוקרים מובילים בתחום, ונלמד להכיר שיטות מחקר שונות.

מומלץ להכיר מושגים בסיסיים בביולוגיה לפני התחלת הלמידה בקורס.

The course is open. Registration is open

The course staff:

פרופ' יוסי יובל

מרצה

About Me

פרופ' יניב אסף

מרצה

About Me

רוני קרופניק

עוזרת הוראה

About Me