תאריך התחלה

הקורס פתוח

מחיר

חינם

משך הקורס

2 שעות

מה נלמד?

  • עולם השירות היום ומקומו ההולך והגדל של מתן שירות בכתב.
  • עקרונות מנחים למתן שירות בכתב.
  • מבנה השיחה הכתובה.
  • שפת השירות הכתובה (שפה חיובית, מלאה, מכבדת ומכובדת ועניינית).
  • יצירת אמפטיה בכתב.
  • איך לכתוב לא.

תיאור:

היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור במערך הדיגיטל הלאומי הינה יחידת מטה הפועלת לקידום איכות השירות שמעניקים כלל גופי הממשלה לציבור. בין השאר מפעילה היחידה מערך הדרכה והכשרה אשר אמון על הכשרת כלל מנהלי ונותני השירות בממשלה בתחום השירות.

הקורס הנוכחי הינו קורס שמטרתו להכשיר נותני שירות במוקדים ובאגפי פניות ותלונות ציבור במיומנויות לכתיבה שירותית ללקוח הקצה.

הקורס פתוח. ההרשמה פתוחה