Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

6 שעות

קורס זה הינו חלק מתוכנית הפיתוח המקצועי “למידה בהתאמה”- השלמת הקורס בלבד אינה מעניקה נקודות גמול באופן ישיר. לצורך קבלת גמול יש ללמוד קורס זה במסגרת השתלמות.
הקורס פתוח ללמידה חופשית למטרת העשרה וידע (ללא גמול ישיר).

מה נלמד?

  • נכיר בתרומת הצילום וההקלטות הקוליות לשגרת הגן עבור כל באי הגן
  • נלמד פרקטיקות למידה באמצעות צילום והקלטה
  • נקבל המלצות לשימוש מיטבי בצילום והקלטה בגן הילדים
  • ניחשף לדוגמאות מתוך גני ילדים

Description:

הקורס “צילום והקלטה בגן העתידי” עוסק בשילוב צילום והקלטות קוליות בשגרת הגן לטובת שיתוף העשייה, התיעוד, טיפוח תהליכי החשיבה, מיומנויות השפה ועוד בקרב ילדים בגיל הרך.

הקורס מלווה בסרטונים שצולמו בגן ילדים במרכז הארץ שמספקים ללומדים הצצה להפקה, יצירה ושימוש בייצוגים אודיו-ויזואליים תוך כדי העשייה בגן. במסגרת הקורס משולבות שאלות הבנה, דיון ופעילויות שיתופיות.

 

The course is open. Registration is open

The course staff:

אינה פלוטוב

מומחה תוכן

About Me

נילי פלורס

מומחה תוכן

About Me

מור סבג

מומחה תוכן

About Me

נאדיה עריאדה

מומחה תוכן

About Me

ז'אנה גיסר

מומחה תוכן

About Me