Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

2 שעות

מה נלמד?

  • מהי תגובה חרדתית?
  • קבלת כלים להתמודדות עם מצבי דחק
  • הרגעה עצמית
  • כיצד לחזק את המערכת החיסונית?
  • כלים לחיזוק האינטליגנציה הרגשית
  • שיפור התפקוד במצבי דחק

Description:

בעולם המתפתח והמשתנה, שבו קיימים חוסר וודאות וחוסר שליטה, ניתן לומר כי כל אדם חווה או יחווה מצבי דחק ומשבר. בעולם כולו, ובישראל בפרט, אנו חווים אתגרים פסיכולוגיים רבים כמו: מצבי לחימה, רעידות אדמה, אסונות טבע ומגפות.

המוח שלנו, נבנה בצורה הדרגתית לפני מיליוני שנים. הוא אמנם השתכלל והתפתח, אך במהות שלו, יש חלקים מתקופות התפתחות שונות.

מנגנון ההישרדות מתוכנת לחוש סכנה קיומית ולהימנע ממנה כתוצאה מכך, התגובה שלו, לא בהכרח הולמת את האירוע. ייתכן ונגיב בתגובה קיצונית לאירוע פשוט ולא מסוכן.

הדרך בה המוח מתפקד אינה אשמתנו, אך יש לנו את האחריות והיכולת לשנות אותו.

בקורס זה נלמד כיצד להפעיל את הגוף שיגיב בצורה ההולמת ונלמד מספר כלים שבעזרתם יוכל כל אדם לסייע לעצמו בהתמודדות עם מצב דחק.

The course is open. Registration is open

The course staff:

Dr. Rony Berger

Lecturer

About Me