Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

6 שעות

קורס זה הינו חלק מתוכנית הפיתוח המקצועי “למידה בהתאמה”- השלמת הקורס בלבד אינה מעניקה נקודות גמול באופן ישיר. לצורך קבלת גמול יש ללמוד קורס זה במסגרת השתלמות.
הקורס פתוח ללמידה חופשית למטרת העשרה וידע (ללא גמול ישיר).

מה נלמד?

  • רכישת תפיסה מושגית עבור שילוב טכנולוגיה דיגיטלית בגן ילדים
  • שימוש במרחבים פיזיטליים כפרקטיקה ללמידה משולבת דיגיטל בגן הילדים
  • הבנת העקרונות ליצירת מרחב פיזיטלי
  • חשיפה לדוגמאות מתוך גני ילדים

Description:

הלומדים בקורס ייחשפו לפרקטיקת המרחב הפיזיטלי על כל היבטיה בהלימה לתפיסת הגן העתידי ויקבלו כלים מעשיים לבניית מרחב משלהם בגן.

הקורס ילווה בסרטונים המספקים ללומדים הצצה לפעילות ילדים במרחב פיזיטלי בגן ולתפיסת הגננת בנוגע לארגון והתנהלות במרחב. במסגרת הקורס ישולבו שאלות הבנה, דיון ופעילויות שיתופיות.

 

The course is open. Registration is open

The course staff:

אינה פלוטוב

מומחה תוכן

About Me

נילי פלורס

מומחה תוכן

About Me

מור סבג

מומחה תוכן

About Me

נאדיה עריאדה

מומחה תוכן

About Me

ז'אנה גיסר

מומחה תוכן

About Me