Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

180 שעות

הקורס פתוח ללמידה עצמית וכיתתית.
חדש! שיעורים קבוצתיים ופרטיים מקוונים בחינם עם מורים מומחים – בזמן, במקום ובקצב שמתאימים לכם! להרשמה לשיעורים – היכנסו לכאןולקורסי הכנה נוספים לבגרויות  – לחצו כאן.

מה נלמד?

 • סיבוכיות זמן ריצה
 • רקורסיה
 • תור כמבנה נתונים
 • מחסנית כמבנה נתונים
 • שרשרת חוליות / שרשרת חוליות דו כיוונית
 • עץ בינארי כמבנה נתונים
 • נעמיק את הידע באמצעות תרגול ופעולות אינטראקטיביות
 • נגיע לרמת הלימוד הנדרשת בשאלות הניתנות בפרקים אלה בבחינות הבגרות

Description:

בקורס זה תלמדו לבגרות במדעי המחשב באופן אינטראקטיבי ותקבלו חווית לימוד טכנולוגית מעשירה בסביבת למידה עדכנית. הקורס משלב תוכן כתוב, סרטוני למידה ותרגילים ברמות קושי שונות, עד רמה של בחינת בגרות.
הלמידה לבחינת הבגרות באמצעות הקורס תסייע:

 • לפתח אתכם כבוגרים בעלי אוריינות יצירתית מדעית וטכנולוגית.
 • להיות סקרנים ותאבי דעת שמסוגלים ללמוד באופן עצמאי ומשתמשים בידע מדעי וטכנולוגי ובמיומנויות חשיבה.
 • לקדם הבנת מודלים בתחומים שונים: לייצג מודלים אלו למחשב באמצעות שפת תכנות, לכתוב פתרון תכנותי לבעיות, לבחון את הפתרון לבעיה שהוצגה ואת המענה לפתרון ולהשוות בין פתרונות ויעילותם.

מורים המעוניינים להתבסס על הקורס במודל למידה מעורבת (Blended Learning) – מוזמנים לפנות אלינו, צוות הפיקוח להוראת מדעי המחשב.
תלמידים המעוניינים בתמיכה וסיוע בנושאי התוכן – מוזמנים לפנות אל מורה הכיתה.
הצטרפו אלינו לקורס הכנה לבגרות במדעי המחשב!
הפיקוח על הוראת מדעי המחשב

 • חלק מהחומרים בקורס מבוססים על הספר: “עיצוב תוכנה”, הוצאת המרכז להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית, תשס”ח-2007
The course is open. Registration is open

The course staff:

Dr. Avi Cohen

Supervisor of a Professional Center – Computer Science

Rachel Perlman

The Computer Science Supervision Coordinator, Director of Course Development, Develops Learning Materials

Keren Kalif

Develops the Filmed Learning Materials and Lecturer of the Course

Yehuda Avni

A National Instructor is Responsible for the Quality Control of the Materials in the Course

Wafik Nassar

Arabic Translation and Production

(2021 – 1950)Valeri Pecker

Learning Materials Developer

Dorit Ben-David

Develops Learning Materials

Bracha Asis

Develops Learning Materials

Yanon Barnea

Quality Control of the Materials in the Course

Dana Even-Haim

Develops learning materials

Hagit Cohen

Quality Control of the Materials in the Course

Irit Saadon

Quality Control of the Materials in the Course