Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

90 שעות

הקורס פתוח ללמידה עצמית וכיתתית.
חדש! שיעורים קבוצתיים ופרטיים מקוונים בחינם עם מורים מומחים – בזמן, במקום ובקצב שמתאימים לכם! להרשמה לשיעורים – היכנסו לכאןולקורסי הכנה נוספים לבגרויות  – לחצו כאן.

מה נלמד?

ביחידה זו נפיג עבורכם את כל הספקות, ונלווה אתכם בתהליך הלמידה לקראת פרק א של בחינת הבגרות.

 • הוראות הדפסה ומשתנים.
 • אופרטורים וביטויים לוגיים.
 • הספריה המתמטית Math.
 • משפטי תנאי.
 • לולאות for.
 • לולאות while.
 • פעולות.
 • מחרוזות.
 • מערכים חד מימדיים.
 • מערכים דו מימדיים.
 • תכנות מונחה עצמים.
 • הורשה ופולימורפיזם.

Description:

קורס הכנה אינטראקטיבי ללימוד יסודות מדעי המחשב, המהווה את פרק א של בחינת הבגרות. הקורס משלב תוכן כתוב, סרטוני למידה ותרגילים ברמות קושי שונות (עד רמה של פרק א של בחינת הבגרות).

מטרת העל היא לתת ללומד חווית לימוד מעשירה, בסביבת למידה עדכנית וטכנולוגית.

 • למידה של יסודות מדעי המחשב באמצעות הקורס, תעזור לפתח: בוגרים בעלי אוריינות יצירתית מדעית וטכנולוגית.
 • הלמידה תתרום לתלמידים להיות סקרנים ותאבי דעת שמסוגלים ללמוד באופן עצמאי ומשתמשים בידע מדעי וטכנולוגי ובמיומנויות חשיבה.
 • עשייה זו תקדם חשיבה אלגוריתמית, יכולות של פירוק בעיות לתתי בעיות, כתיבת אלגוריתם לפתרונן, תרגום לפתרון תכנותי, בחינת הפתרון או המענה לבעיה שהוצגה, הבנה שיש יותר מפתרון יחיד לבעיה, השוואה בין פתרונות שונים.

מורים המעוניינים להתבסס על הקורס במודל למידה מעורבת (Blended Learning)  – מוזמנים לפנות אלינו, צוות הפיקוח על הוראת מדעי המחשב.

תלמידים המעוניינים בתמיכה וסיוע בנושאי התוכן – מוזמנים לפנות אל מורה הכיתה.

הצטרפו אלינו לקורס הכנה לפרק א של בחינת הבגרות במדעי המחשב!

הפיקוח על הוראת מדעי המחשב
computer.science.education.israel@gmail.com

The course is open. Registration is open

The course staff:

Dr. Avi Cohen

Supervisor of a Professional Center – Computer Science

Rachel Perlman

The Computer Science Supervision Coordinator, Director of Course Development, Develops Learning Materials

Keren Kalif

Develops the Filmed Learning Materials and Lecturer of the Course

Yehuda Avni

A National Instructor is Responsible for the Quality Control of the Materials in the Course

Wafik Nassar

Arabic Translation and Production

Dorit Ben-David

Develops Learning Materials

Irit Saadon

Quality Control of the Materials in the Course

שירה צ'רני

מפתחת חומרי למידה

Bracha Asis

Develops Learning Materials

Yanon Barnea

Quality Control of the Materials in the Course

Dana Even-Haim

Develops learning materials

Hagit Cohen

Quality Control of the Materials in the Course