Skip to main content
Support

חכה, פיתיון ודגים: גישות לחינוך החשיבה

קורס זה עושה סדר בספרות העשירה של חינוך החשיבה - זרם בעל השפעה חינוכית רבה. הוא מחלק את חינוך החשיבה לשלוש גישות לחינוך החשיבה: גישת המיומנויות, גישת הנטיות וגישת הבנה. בעקבות הקורס תבינו את הרעיונות העיקריים של חינוך החשיבה וכיצד לקדם אותם במערכת החינוך ובמערכות אחרות.

Start Date: ארכיון - פתוח לצפיה
Duration:
Price: Free

Course Description

What You Will Learn

Instructors

תיאור הקורס

כלכלת הידע, מצב הידע, החברה הדמוקרטית וגורמים נוספים מפעילים לחץ על מערכות החינוך בעולם לפתח את יכולתם של התלמידים לחשוב כראוי - באופן יעיל, ביקורתי ויצירתי. התנועה לחינוך החשיבה - תנועה שצמחה במערב בשליש האחרון של המאה הקודמת והתפשטה לחלקי עולם נוספים - נענתה לאתגר ופיתחה תאוריות המשיבות על השאלה "מהו הגורם המחולל חשיבה טובה וכיצד מלמדים אותו?" התאוריות רבות ולעתים אף סותרות.

קורס זה מציע מפה מושגית להתמצאות בתיאוריות של חינוך החשיבה ולהיכרות עם הגישות השונות:
 • גישת המיומנויות מבקשת להקנות מיומנויות חשיבה באמצעות הדגמה ותרגול.
 • גישת הנטיות מבקשת להטמיע נטיות לחשיבה טובה באמצעות מופת ותרבות אירגונית.
 • גישת ההבנה מבקשת לסייע לתלמידים לבנות הבנות באמצעות ערעור וחקר.

כל גישה מפרשת בדרכה שלה את מושגי המפתח של התחום – "חשיבה", חשיבה טובה" ו"חינוך החשיבה". לאחר שנבין את הגישות לחינוך החשיבה נוכל ללמד תלמידים, עובדים ואזרחים לחשוב טוב יותר.

 • פתוח ללמידה מ: 24.3.2019
 • הקורס מסתיים ב: 23.6.2019
 • משך הקורס: 8 שבועות
 • אורך כל יחידה: 3-4 שעות בשבוע
 • מוסד: אקדמיית אלקאסמי
 • שפה: עברית וערבית + כתוביות

מה תלמדו בקורס

 • להכיר את התנועה לחינוך החשיבה, באמצעות מפה מושגית המחלקת את התנועה לשלוש גישות: גישת המיומנויות, גישת הנטיות וגישת ההבנה.
 • מהי חשיבה טובה, וכמובן מיומנויות, נטיות והבנות שיסייעו לכם לשפר את החשיבה שלכם.
 • כיצד ללמד תלמידים, סטודנטים, ועובדים באתרי עבודה מבוססי ידע, לחשוב טוב יותר - באופן יעיל, ביקורתי ויצירתי.
 • האם בתי הספר שלנו - וגם המכללות והאוניברסיטאות - מלמדים את התלמידים לחשוב היטב?
 • השראה לפתח סביבות חינוכיות חדשות המפתחות ומטפחות את החשיבה של הלומדים.

המרצה בקורס


יורם הרפז

פרופ' יורם הרפז
אקדמיית אלקאסמי

שותפים


עביר ותד

ד"ר עביר ותד
אקדמיית אלקאסמי

בהאא זועבי

ד"ר בהאא זועבי
אקדמיית אלקאסמי

Enroll