Skip to main content
Support

אגדת הגולם משלהי העת העתיקה ועד למאה העשרים

אגדת הגולם המספרת על בריאת אדם מלאכותי על ידי חכמים יהודיים, עוררה במשך דורות משיכה וגם אימה. בקורס זה ננתח את גלגוליה של פנטזיה מרתקת זו כפי שהיא מתבטאת במקורות שונים שנכתבו לאורך כ-1500 שנה. לא נדרש ידע מוקדם בקורס.

Start Date: Oct 14, 2018
Duration: 14 שבועות | 3-4 שעות בשבוע
Price: Free

Course Description

דמות הגולם, אדם מלאכותי שנוצר על ידי רב או דמות מופת יהודית, מתוארת במגוון רחב של אגדות שסופרו ונכתבו. הן היו מקור השראה להוגי דעות ואמנים החל מהספרות התלמודית במאות הראשונות לספירה ועד ימינו. זהו קורס המיועד לכל מי שמתעניינים בפנטזיה על בריאת הגולם ולא נדרש בו ידע מוקדם.

על הקורס: יצירתו של אדם מלאכותי היא נושא מיתי וספרותי מרתק ומפרה, אך גם מאיים. הוא בוחן את יסודות הקיום האנושי, מפני שהוא פותח מחדש את הגדרת תפקידיהם של האל כבורא ושל האדם כנברא, וכן הוא עוסק בשאלה מה קורה כאשר יצירה יוצאת מגבולות השליטה של יוצרה, כאשר הגולם קם על יוצרו.

נוסף לכך נושא זה מעלה שאלות מעניינות על טבע האדם כמו מה הופך את האדם לסובייקט? ומהם גבולות ההשתייכות הקהילתית, הלאומית והדתית?

אגדת הגולם השתנתה במהלך השנים, ומראשית המאה העשרים החלה לקבל פרסום בהיקף נרחב. מתקופה זו ואילך אפשר לראות את השפעתה של אגדה זו כמעט בכל ענפי התרבות המערבית: בספרות, בשירה, באומנות הפלסטית, בקולנוע, באופרה, בתיאטרון ובענפים שונים של התרבות הפופולרית. עם התפשטות אגדת הגולם במאה העשרים, התרבות נוסחיה והתפתחותה הספרותית, התרחק הגולם מתצורתו הראשונה. בקורס נבחן את דמותו של הגולם ממקורותיה הקדומים של האגדה ועד ליצירות ספרותיות, קולנועיות ותיאטרליות בנות זמננו.

What You Will Learn

  • להכיר את מופעיה המרתקים של אגדת הגולם.
  • להכיר רבדים מרכזיים בתולדותיה של הספרות היהודית.

Instructors

צחי וייס

צחי וייס פרופסור

נעמה בן שחר

נעמה בן שחר דוקטור