תאריך התחלה

02/12/2021

מחיר

חינם

משך הקורס

1 שעות

קורס זה זמין ופתוח ללמידה בלבד (הקורס אינו כולל חלק יישומי וצבירת גמול השתלמות באופן מקוון)

מה נלמד?

  • הכרת התכונות של הטקסט העיוני והבנת תרומתן לתהליכי הבנה וזכירה של טקסטים לימודיים.
  • התנסות בתכנון ובהוראה של פעילות שנועדה לקדם הבנה מטקסטים לימודיים.
  • הערכת פעילויות שנועדו לקדם הבנה מטקסטים לימודיים.

תיאור:

תלמידים רבים מתקשים לקרוא טקסטים עיוניים-לימודיים בבית הספר, מיומנות הכרחית במצבי למידה. בין היתר הם מתקשים לאתר מידע רלוונטי, לזכור מה קראו, וכן להבין את הרעיון המרכזי. המטרה של הקורס היא לצייד את המורים בכלי שיעזור לתלמידים להתמודד עם קשיים אלה ולהם- לשלוט בכלי. פיתוח מודעות למבנה הטקסט עצמו יכול לשפר את תהליכי ההבנה, בעיקר בקרב תלמידים שקשה להם.

הקורס הסתיים