מי אנחנו?

נציבות שירות המדינה (נש"מ) רואה את יעודה כארגון המטה האחראי והמוסמך לניהול ההון האנושי והמערך הארגוני בשירות המדינה. נש"מ מופקדת על ייזום, הובלה, הכוונה, הנחלה ובקרה של מערך ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, תוך הבטחת ערכיו, מצוינותו ותקינות התנהלותו של שירות המדינה – על ארגונו, יחידותיו וכלל עובדיו.

כל הקורסים

1

מרצה

3

הקורסים של נציבות שירות המדינה

The course staff Of נציבות שירות המדינה

דנה דבורין

מרצה

קצת עלי

יעל סופר

מומחית תוכן

קצת עלי

יפעת בלפר

מומחית תוכן

קצת עלי

?>