Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

13 שעות

מה נלמד בקורס?

  • תפקידיו וסמכויותיו של נאמן הבטיחות במפעל על פי חוק ארגון פיקוח על העבודה.
  • לזהות את הסיכונים הבטיחותיים בסביבת המפעל.
  • לבצע את משימות נאמני הבטיחות בהתאם לכל סיכון.
  • לאתר מפגעים בטיחותיים בסביבת המפעל.
  • לבצע בקרה על הדרכת העובדים בנושאי בטיחות.
  • לערוך בירור נסיבות של תאונות במפעל.

Description:

עובדות ועובדים עלולים להיפגע במהלך עבודתם מגורמי סיכון שונים, כמו: חומרים מסוכנים שעלולים לפגוע במערכת הנשימה, גורמים פיזיקליים כמו רעש וקרינה, וגורמים ארגונומיים שעלולים לגרום לפגיעה פיזית כמו פציעה ממכונה או נפילה מגובה. בחלק מהמקרים, הפגיעה עלולה להסתיים גם במוות.

זו הסיבה לחשיבות הגדולה לקידום הבטיחות והגהות במקומות עבודה.

נאמנות ונאמני הבטיחות מבצעים את אחד התפקידים החשובים בקידום הבטיחות במפעלים ובשמירה על בריאות העובדות והעובדים. הם למעשה משמשים כ”זוג עיניים” נוספות בסביבת המפעל, למען שיפור הבטיחות והגהות תעסוקתית.

קורס זה הינו הכשרה לתפקיד נאמן הבטיחות.

בקורס נלמד יחד את כל הנדרש לביצוע משימות נאמני הבטיחות בצורה מיטבית: תחילה נכיר מושגים מרכזיים כגון פקודת הבטיחות בעבודה והחוק לארגון הפיקוח על העבודה. נלמד על ועדת הבטיחות, על הסמכויות שלה, ועל סמכויות נאמני הבטיחות. בּהמשך נפרט על גורמי הסיכון השונים במקומות עבודה – מהם הסיכונים, כיצד לצמצמַם, ומהן משימות נאמני הבטיחות בהקשר לכל אחד מהסיכונים. בחלקו האחרון של הקורס נכיר את תהליכי העבודה שיסייעו לנו בתפקידנו כנאמני בטיחות: תהליך של ניהול סיכונים, ביצוע סקר סיכונים וסקר מפגעים, תהליך בירור תאונות וניהול מעקב על הדרכת עובדים בנושאי בטיחות.

על מנת לקבל תעודת נאמן בטיחות, יש לעבור בהצלחה את המבחן בסיום הקורס.

למסיימים את המבחן בקורס בהצלחה, 
תינתן תעודת סיום קורס מטעם משרד העבודה, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית. 

The course is open. Registration is open

The course staff:

יבגני ספיבק

מומחה תוכן

About Me

אריק טייב

מומחה תוכן

About Me

סימה שחר

מומחית תוכן

About Me