Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

10 Hours

שימו לב: קורס זה הינו קורס בסיס לכלל הצוותים המקצועיים במערכת הבריאות. לאחר סיום קורס זה ניתן יהיה להמשיך לקורסי ההתמחויות הספציפים. הפנייה לקורסים אלו ניתן למצוא בסוף ה”תיאור”. 

מה נלמד? 

  • העמקת הידע בהיבטים השונים של הטראומה המינית וההשלכות הרפואיות שלה.
  • העלאת המודעות והרגישות לסימני זיהוי פיזיים, רגשיים והתנהגותיים בקרב נפגעות ונפגעים של אלימות מינית המגיעים לטיפול רפואי.
  • קבלת כלים לתשאול רגיש ומותאם אודות הטראומה המינית.
  • אפשרויות למתן מענים מיודעי טראומה למטופלים אלה.
  • מתן הצעות לדרכי התמודדות לשיפור השלוֹמוּת (WELL BEING) של המטפלים.

Description:

טראומה מינית היא תופעה שיש לה השפעות נפשיות ופיזיות על הנפגעים והנפגעות. המפגש של נפגעים מינית עם מערכת הבריאות הוא מורכב ומאתגר. פערי הסמכות ומערכת היחסים האסימטרית שבין מטפל למטופל, התלות, החשיפה הפיזית והרגשית, בדיקות הדורשות מגע גופני ועוד, עלולים לשחזר את הטראומה ולהציף זיכרונות ותחושות קשים.

גם בקרב הצוותים המטפלים קיימת פעמים רבות רתיעה מעיסוק בנושא. זאת בשל חששות ממתן טיפול לא רגיש ולא מותאם, קושי רגשי לעסוק בתכנים הקשים, ולעיתים אף בשל חוויות אישיות.

טיפול רגיש ומותאם לנפגעות ולנפגעים יכול למנוע החמרה של הטראומה ולאפשר ריפוי וצמיחה. כדי שאנו, כמטפלים במערכת הבריאות, נוכל להעניק טיפול מיטבי ומותאם למטופלים אשר עברו פגיעה מינית, עלינו להכיר ולהבין את המשמעות של טראומה מינית, לזהות את הסימנים שעשויים להעיד על פגיעה, וכן ללמוד את התגובות הרצויות ואת המענים הקיימים.

מטרות הקורס:

  • העמקת הידע בהיבטים השונים של הפגיעה והטראומה המינית ושל ההשלכות הרפואיות
  • העלאת המודעות והרגישות לסימני זיהוי פיזיים, רגשיים והתנהגותיים בקרב נפגעות ונפגעים של אלימות מינית המגיעים לטיפול רפואי
  • קבלת כלים לתשאול על אודות הטראומה המינית ולשיח רגיש טראומה
  • עמידה על האפשרויות למתן מענים מיודעי טראומה עבור מטופלים אלה
  • הכרת דרכים לשיפור השלוֹמוּת (WELL BEING) של המטפלים

 

הפניות לקורסי המשך:

טראומה מינית – קורסים מקצועיים לצוותים במערכת הבריאות – רפואת נשים

טראומה מינית – הכשרה ייעודית לאחיות בתחנות טיפת חלב

טראומה מינית- הכשרה ייעודית רפואת שיניים

טראומה מינית – הכשרה ייעודית לצוותי מלר”ד

טראומה מינית – הכשרה ייעודית בתחום ילדים

The course is open. Registration is open

The course staff:

ד"ר זהר סהר

מומחית תוכן

About Me

שרי ברו

מומחית תוכן

About Me

יפעת בן דוד דרור

מומחית תוכן

About Me

יפעת פולק כהן

מומחית תוכן

About Me

אומיה זריק נסראללה

מומחית תוכן

About Me

ד"ר רנת ריינס כרמל

מומחית תוכן

About Me

ד״ר דפנה ערמון

מומחית תוכן

About Me

אלינה פופרנו

מומחית תוכן

About Me

ד"ר ענבל שלומי

מומחית תוכן

About Me

ורד חבושה פישביין

מומחית תוכן

About Me

מריאנה ספונברג

מומחית תוכן

About Me

הילה ורנר זפרני

מומחית תוכן

About Me

מינדי לוי

מומחית תוכן

About Me

חני סידיס

מומחית תוכן

About Me

חפצי גולן רנד

מומחית תוכן

About Me

עו"ד טלי איזנברג

מומחית תוכן

About Me

מור נהרי

מומחית תוכן

About Me

כרם יעל לנדמן

מומחית תוכן

About Me

ערן האן

מומחה תוכן

About Me

לונה בן דיין

מומחית תוכן

About Me

יעל גור קול

מומחית תוכן

About Me

עו"ד נעמה לרנר

מומחית תוכן

About Me