Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

13 שעות

מה נלמד?

  • למה כדאי לקיים תהליכי הערכה בעולם החינוך?
  • מהם 6 עקרונות מרכזיים בהערכה?
  • כיצד משתמשים ב-4 כלי ההערכה המרכזיים?
  • כיצד מבצעים הערכה מעצבת ב–8 צעדים?
  • מה כבר יכול להשתבש וכיצד להתמודד?
  • הערכה פנימית וחיצונית – איך לייצר את התמונה השלמה לבית הספר?

Description:

הערכה המבוצעת לשם למידה, ולא רק כדי להעריך את הלמידה בסופה, הינה חלק אינטגרלי מתהליך ההוראה והלמידה. ככזו, יש לה שותפים רבים, והיא מספקת לכלל הצדדים משוב על המטרות שהושגו ועל אלה שעדיין יש להתאמץ לקראתן.

בקורס זה נלמד ונתנסה בערך של שילוב הערכה מעצבת בשגרת הלמידה היומיומית, נכיר שישה עקרונות מרכזיים בהערכה וארבעה כלים מובילים מתוך מגוון הכלים הקיימים: תלקיט, משימת ביצוע, כרטיס כניסה ויציאה ומבחן (כן כן, מבחן ככלי להערכה מעצבת).

בחלקו השני של הקורס נתנסה בתהליך עבודה פשוט בן 8 צעדים לתכנון ולביצוע הערכה מעצבת ליחידת לימוד שתבחרו מתוך תוכנית הלימודים שלכם.

יחד נצעד החל משלב הגדרת מטרות הלמידה, דרך תכנון צמתי הערכה, בחירת כלי הערכה מתאים, בניית המשימה והמחוון ועד ליישום התהליך עם התלמידים והתלמידות. כדי לעשות את השימוש הטוב ביותר בנתוני ההערכה ננתח את תמונת המצב העולה מביצועי התלמידים במשימת ההערכה ונסיק מסקנות לשיפור המשך תהליך ההוראה והלמידה.

The course is open. Registration is open

The course staff:

חגית מלכה-הרטף

מנהלת קורס

About Me

איילת טל

מומחית תוכן

About Me