Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

5 שעות

מה נלמד?

  • הבנת מחלת הסוכרת
  • מחלת הסוכרת על סוגיה
  • אתגרים ואסטרטגיות טיפול בסוכרת
  • תפקיד התומך והמלווה על כלל היבטי הליווי
  • חשיפה לזכויות ומידע שימושי שגם יפנה למקורות ללמידה, תמיכה והעשרה שעוסקים במחלת הסוכרת.

Description:

המרכז הישראלי לחקר וקידום מדיניות בסוכרת הוקם במטרה לשמש גוף פעולה, ידע ומידע בתחום הסוכרת, הגורמים לה, סיבוכיה, השלכותיה, דרכי מניעתה ואמצעי הטיפול בה.
במסגרת המרכז החלטנו לבנות את הקורס הזה במטרה להנגיש את הידע שצברנו ולשפר את המיומנויות בתחום ניהול מחלת הסוכרת לאנשים עם סוכרת, לבני משפחה מלווים, פעילים חברתיים, מורים ומחנכים.
הקורס בא לסייע לאנשים עם סוכרת לחיות חיים מלאים באיכות טובה לצד המחלה. הקורס מיועד להשלים את מערך הטיפול הניתן בתוך המסגרת הרפואית ולתווך בצורה אפקטיבית את המסרים לניהול המחלה ולשיפור הבריאות. הקורס יקנה לכם היכרות עם מחלת הסוכרת, אתגרי הטיפול בה וההתמודדות עימה. הבנת חשיבות הניהול העצמי של המחלה לצד תפקיד בן המשפחה והמלווה. וכן רכישה ותרגול של כלים ומיומנויות להעצמת האדם עם הסוכרת ולחיזוק המסוגלות העצמית שלו לשינוי התנהגות.

The course is open. Registration is open

The course staff:

Dr. Orly Tamir

Director of the Dr. Pesach Segal Israeli Center for Diabetes Research and Policy

About Me