Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

3 Hours

הקורס “PowerPoint למתחילים” שייך למערך הדיגיטל הלאומי בלבד והוא בלבד נושא באחריות לתכני הקורס. יודגש, כי הקורס אינו קשור ו/או מורשה ו/או ממומן ו/או מאושר על-ידי תאגיד מיקרוסופט בשום אופן.

מה נלמד?

 • פרק 1: רגע לפני שמתחילים
  היכרות עם הממשק ועם המבנה של תוכנת Power Point
 •  פרק 2: יצירת מצגת
  פתיחת התוכנה Power Point, יצירת מצגת חדשה, הוספת שקופית, הוספת תמונות ושמירה בשם.
 • פרק 3: עריכת מצגת (מבנה ותוכן)
  הוספה וניהול של מקטע, מחיקה, שכפול ושינוי סדר של שקופיות, הוספת תיבת טקסט, תמונה וצורה ועיצובן.
 • פרק 4: עיצוב מצגת
  היכרות עם הלשוניות ‘עיצוב שקופית’, ‘שימוש במעברים’ ו’הנפשות’.
 • פרק 5: מצגת אפקטיבית
  הצגת מבנה של מצגת אפקטיבית.
 • פרק 6: סיכום
  סיכום הנלמד.

Description:

 • בקורס שישה פרקים. כל פרק בנוי מיחידות לימוד קצרות שבהן סרטוני הדגמה, טיפים שימושיים, תרגול והפניה להתנסות.
  מבנה הקורס מאפשר לימוד כל פרק בפני עצמו, ללא תלות בפרקים האחרים.
 • נושאי הקורס כוללים היכרות עם כלי הפקה, עם כלי עריכה, עם הנפשות, וכן עם עקרונות לפרזנטציה אפקטיבית המאפשרת הצגת מסרים ממוקדים ואפקטיביים.
The course is open. Registration is open

The course staff:

Dikla Hen-Saar

Scientific Advisor. Responsible for content development, Appleseeds

About Me