Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

12 שבועות | 3 שעות בשבוע

מה נלמד?

  • תכירו את עולם האינטרנט באמצעות בחינת מודל השכבות ברשת
  • תכירו את השכבות העיקריות במודל
  • תקבלו כלים לפיתוח פרוטוקולי תקשורת חדשים
  • תבינו את המוטיבציה לפיתוח כל פרוטוקול
  • תבינו את המבנה הכללי של פרוטוקול ואת הדרישות ממנו
  • תיחשפו לבעיות ולחולשות בפרוטוקולים קיימים, ותצפו בדוגמאות הממחישות את  משמעות החולשות

Description:

גישה לרשת לצרכים שונים ומגוונים הפכה להיות פעולה שגרתית ויום יומית, המתבצעת ממספר רב של מכשירים באופן אינטואיטיבי וקל. קורס זה מפרט ומסביר כיצד זה קורה.
בקורס ירכשו הלומדים הבנה מעמיקה כיצד מערכת מסובכת ומורכבת, המספקת שירותים שונים, חולקה לשכבות עבודה.
הלומדים יכירו ויבינו את תפקידי השכבות השונות ואת הקשר ביניהן.
במהלך הקורס יוצגו דוגמאות של הפרוטוקולים הנמצאים בכל שכבה והמאפשרים לכל שכבה לבצע את תפקידה.
הקורס יכלול תרגילי תכנות ושימוש בכלים ממוחשבים לניתוח רשתות תקשורת במטרה להגיע להבנה מעמיקה ויישומית של החומר הנלמד.

The course is open. Registration is open

The course staff:

Dr. Amit Dvir

Lecturer

About Me

Dr. Kirill Kogan

Teaching Assistant

Dr. Robert Yakovshvili

Teaching Assistant

Haim Shafir

Teaching Assistant