About University:

אוניברסיטת חיפה נוסדה בשנת 1972 וייעודה המרכזי הוא לקיים מחקר והוראה אקדמית מצטיינים. אנחנו, באוניברסיטת חיפה, מאמינים שפריצות דרך מדעיות, מחייבות שבירה של הכללים הקיימים ונסמכות על חשיבה יצירתית וביקורתית. אוניברסיטת חיפה משקיעה משאבים עצומים במחקר חוצה תחומים ודיסציפלינות ויוצרת אגב כך “ענני” ידע חדשים, התואמים את הסביבה הדינאמית של המאה ה-21.
אוניברסיטת חיפה היא אוניברסיטת המחקר הגדולה בצפון ומגלמת בגאווה את המרקם החברתי בו הוא מתקיים, באמצעות שורה ארוכה של שיתופי פעולה חוץ ופנים מוסדיים ופעילויות חברתיות מגוונות.
אוניברסיטת חיפה מצטיינת בתחומים רבים והיא מהמובילות בישראל בתחומים כמו מדעי הרוח, מדעי החברה, משפטים, רווחה ובריאות , מדעי טבע, חינוך וניהול. האוניברסיטה נבחרה על ידי המועצה להשכלה גבוהה להוביל את המחקר בישראל בתחומי מדעי הים וחינוך בחברת המידע. בשנת 2017 זכתה אוניברסיטת חיפה בחמישה קולות קוראים להפקת קורסים מקוונים בפלטפורמת קמפוס. הקורסים שעלו עד כה בפלטפורמת edx הוא Critical Thinking: Fundamentals of Good Reasoning עם קרוב ל- 2,000 סטודנטים רשומים מרחבי העולם. הקורס הנוסף הוא קורס ביואתיקה, הדן בסוגיות אתיות בתחום הרפואה.

Courses

8

Lecturer

23

The Courses Of: University of Haifa

The course staff Of University of Haifa

Ayelet Gimpel Meshulam

Social Worker

קצת עלי

Galit Hanin

Lecturer

קצת עלי

Dr. Aviva Berkovich-Ohana

Lecturer

קצת עלי

Dr. Efrat Gil

Scholar and Lecturer on Internal Medicine and Geriatrics

קצת עלי

Dr. Moti Benita

Lecturer

קצת עלי

Dr. Maxim Topaz

Lecturer

קצת עלי

Dr. Pninit Russo-Netzer

Lecturer

קצת עלי

Juliana Smichenko

Registered Nurse

קצת עלי

Yafit Orbach

Learning Materials Developer and Teaching Assistant

קצת עלי

Yifat Alon

Social Worker and Gerontologist

קצת עלי

Amir Freimann

Lecturer

קצת עלי

Prof. Anna Zisberg

Scholar and Lecturer on Nursing and Gerontology

קצת עלי

Prof. Arie Kizel

Lecturer

קצת עלי

Prof. Jonathan Berg

Lecturer

קצת עלי

Prof. Ofra Mayseless

Course Developer and Principal Lecturer

קצת עלי

Prof. Shai Linn

Lecturer

קצת עלי

Shay Hanin

Lecturer

קצת עלי

Prof. Anna Zisberg

Lecturer

קצת עלי

Dr. Efrat Gil

Lecturer

קצת עלי

Dr. Clara Srouji-Shajrawi

Lecturer

קצת עלי

Dr. Maher Hijazi

Lecturer

קצת עלי

Dr. Nosaiba Rayan-Gharra

Lecturer

קצת עלי

Ziyad Abu Saleh

Lecturer

קצת עלי

?>