About University:

בשנת 2012 הוקם בחיל האוויר בית הספר לפיקוד ומנהיגות. בית הספר מוביל את מימוש התפיסה הייחודית לפיתוח פיקוד ומנהיגות בחיל האוויר.
על פי תפיסה זו נבנתה תוכנית פיתוח אישית לכל המפקדים בחיל האוויר, אשר מלווה אותם לאורך כל השירות בחיל. התוכנית מיועדת לכלל הקצינים והנגדים מדרגת סגן/רס”ל ומעלה.
ברוח חיל האוויר, ביה”ס מעמיד במרכז את האדם, לאור זאת, כל תהליכי הפיתוח מתמקדים בהעצמתו של האדם המפקד על מנת לאפשר לו להתמודד טוב יותר עם המציאות אותה הוא פוגש בדגש על אתגרי הפיקוד והמנהיגות.
תכני ביה”ס מועברים בצורה חוויתית וחדשנית המאפשרת תהליך למידה ופיתוח אקטיבי.
הקמת ביה”ס לפיקוד ומנהיגות בחיל האוויר היא ציון דרך משמעותית, המכוונת כולה להשקעה באנשים מתוך שאיפה לשפר את האפקטיביות של חיל האוויר ואת חווית השירות הייחודית בו.

Courses

1

Lecturer

1

The Courses Of: Israeli Air Force

The course staff Of Israeli Air Force

Dr. Mati Har-Lev

Lecturer

קצת עלי

?>