Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

13 שבועות | 1-2 שעות בשבוע

רוצים לטעום מהקורס? מוזמנים להאזין לפודקאסט או לסרוק את הקוד ולהאזין בנייד:

מה נלמד?

  • היכרות בסיסית עם ספרות המקרא וספרות חז”ל.
  • הבנה של המתודות הפרשניות של בעלי המדרש.
  • מפגש עם כלי מחקר בסיסיים בתחומי המדרש והאגדה.
  • רכישת יכולת בסיסית לקריאה עצמאית וניתוח של טקסטים מספרות חז”ל.

Description:

במפגש עם הטקסט המקראי אנו תוהים פעמים רבות על הפרטים החסרים בסיפור ועל המניעים הנעלמים העומדים מאחורי גיבורי המקרא.
הקורס, “הסיפור של ראשית עם ישראל, בין מקרא לחז”ל”, מציע התחקות אחר המקורות הקדומים המספרים על לידתנו כעם תוך בחינה מעמיקה של כל אותם פערים בין הסיפור המקראי לפרשנות הסוחפת והכל כך אקטואלית של חכמינו.
הקורס מורכב מסדרה של מפגשים משמעותיים רב-ממדיים עם מרכיבי יסוד בסיפור של ראשית עם ישראל כפי שמופיעים במקרא והתגבשו מחדש באופן יצירתי בספרות חז”ל.
תכנים אלו מהווים חלק חשוב ומרכזי בסיפור “היהודי” כפי שהתגבש לדורות.
מטרות הקורס כוללות הן את הכרת החומרים הספרותיים והכלים המחקריים המקובלים בתחום חקר מדרשי האגדה והן את רכישת היכולת להתמודדות חווייתית ובלתי אמצעית עם תכנים אלו באופן שיצור חיבור רלוונטי ומעניין לחייהם של הסטודנטים, לזהותם ולתודעתם היהודית.
הקורס מתאים לקהלי יעד מגוונים, חסרי ובעלי רקע ביהדות כאחד.
הקורס מורכב מתשע יחידות לימוד דיגיטליות הכוללות משימות, מטלות וחומרי העשרה.

The course is open. Registration is open

The course staff:

Dr. Arnon Atzmon

Lecturer

Dr. Zvi Shimon

Guest Lecturer