Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

9 שבועות | 3 שעות בשבוע

מה נלמד?

  • הכרת הטבע והסביבה דרך התפתחות החיים מהמים אל היבשה והשפעת האדם על הסביבה.
  • ייצור קשרים בין תחומי דעת מדעיים שונים ולהדגים את הרלוונטיות של תחומים אלו לעולמם של התלמידים.
  • פיתוח מיומנויות חשיבה מדעיות במסגרת למידת התכנים (הגישה המשלבת).
  • הכרת פדגוגיות חדשניות להוראת הדיסציפלינות המדעיות בשביל לבצע הטמעה בבתי-הספר.
  • פיתוח מרחבים ללמידת חקר של מדעי החיים בתוך בתי הספר.

 

Description:

הקורס הכרת הטבע והסביבה עוסק בהוראת המדעים באמצעות הסביבה החוץ כיתתית כמכשיר לימודי במתחם הביופיליה.
משמעות הביופיליה הינה היכולת להתפעל ולהתחבר אל הטבע. תפקיד המתחם הוא לדמות את הסביבה החוץ כיתתית בלא תלות בעונות השנה, תוך זימון סביבות שונות, המשמרות את תחושת היציאה לסביבה הקרובה.
ההוראה במתחם הביופיליה מאפשרת הדגמות של העקרונות ההוראתיים וכיצד הם ניתנים ליישום בכל מקום ובכל סביבת לימודים.

The course is open. Registration is open

The course staff:

Dr. Maytal Shabat Simon

Head of the Sciences and Biology Department

About Me

Dr. Rakefet Sharon

Course Creator and Coordinator

About Me

Meital Shinbaum

Graphic Designer