Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

4-6 שעות

מה נלמד?

  • חוק, מוסר ואתיקה ומה שביניהם
  • למה צריך אתיקה?
  • ערכי האתיקה המקצועית – מקצועיות ומצויינות, יושרה ואחריות
  • התמודדות עם דילמות אתיות
  • מודל קופסת פוטר לפתרון דילמות אתיות

 

Description:

קורס זה מהווה חלק מההכשרה המקצועית לבעלי מקצוע נותני שירות. בתור נותני שירות, חלה עלינו החובה לנהוג על פי כללי האתיקה המקצועית, כלפי הלקוחות, העמיתים והמנהלים שלנו. הקורס מבקש להעלות את המודעות לאתיקה מקצועית, להציג ולהעמיק בערכים האתיים של בעלי המקצוע, לייצר שפה משותפת בין תחומי העיסוק בנושא האתיקה המקצועית ולתת כלים להתמודדות עם דילמות אתיות שעולות במהלך העבודה.

The course is open. Registration is open

The course staff:

צוריאל ראשי

מומחה תוכן ומרצה

About Me