Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

7 שבועות | 1.5 שעות בשבוע

מה נלמד?

  • להכיר את פולחן האישיות סביב בן גוריון לאחר הנצחון במלחמה
  • ללמוד על הסכם השילומים עם גרמניה, והאמוציות האדירות שעורר.
  • להכיר את הצעדים שהוביל בן גוריון כדי להשיב את ההרתעה שנשחקה מול מצרים.
  • ללמוד על תולדות “הפרשה” ועל התנהלותו של בן גוריון לחקירותיה החוזרות ונשנות.
  • לשער מדוע פרש בן גוריון בסופו של דבר, וכיצד התנהל כחבר אופוזיציה.
  • ללמוד על מותו של בן גוריון ולסכם את דמותו.

Description:

הקורס מציג את חיי בן גוריון ב-24 השנים מסיום מלחמת העצמאות ועד למותו ב-1973. 14 שנים כמעט רצופות מנהיג בן גוריון את המדינה החדשה. בשנים אלה ישנן דרמות גדולות, כמו מחאה נגד השילומים, מבצע קדש ועסק הביש, ויש גם הרבה ימי קטנות, של מאבקים קואליציוניים, וויכוחים על זהות וניהול שוטף של מדינה בראשיתה. באלה גם אלה ניצב בן גוריון כמנהיגה הבלתי מעורער של ישראל. הציבור מזהה את המדינה עם דמותו וכשמבקש לפרוש יש המהרהרים האם המדינה בכלל תשרוד כשלא יעמוד בראשה. מספר פעמים בן גוריון הודיע שכוחותיו אינם עומדים לו, עד שפרש מראשות הממשלה ב-1963. לאורך העשור שלאחר מכן ניסה לחזור, אך לא היה עוד סביב שולחן הממשלה.

The course is open. Registration is open

The course staff:

פרופ’ יוסי גולדשטיין

מרצה

About Me

ד"ר דבורה גלעדי

מומחית תוכן

About Me