Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

9 שבועות | 1.5 שעות בשבוע

מה נלמד?

  • להכיר את התמודדות היישוב עם המרד הערבי.
  • להכיר את הצעת וועדת פיל להקמת שתי מדינות, ואת האכזבה עם הנסיגה מן ההצעה.
  • להכיר את תחושת האין אונים הציונית כאשר מלחמת העולם בפתח ושערי הארץ נעולים בפני יהודים.
  • להבין את השינוי שחל בבן גוריון ככל שנודעו תוצאות השואה.
  • להכיר ולנתח את ההחלטה על מרי בבריטים.
  • להבין את גודל הדילמה האם להכריז על הקמת מדינה
  • 7. להכיר את מלחמת העצמאות ולדון בשאלה מדוע ישראל ניצחה בה

Description:

קורס מציג 13 שנים בלבד בחייו של בן גוריון: החל ב-1936 אז נפתח מרד כנגד היישוב ושלטון המנדט, שמעמיד את היישוב בסכנות בטחוניות ובאתגרים כלכליים שנראה שלא ידע כמותם עד אז. וכלה ב-1949 אז ניצבת ישראל כמדינה עצמאית שניצחה מלחמה כנגד חמישה צבאות סדירים. בתקופה הקצרה והדרמטית מתרחשת שואת יהודי אירופה שמשנה את עמדותיו של בן גוריון בנוגע לדחיפות בהקמת מדינה יהודית. בעקשנות ותוך סיכונים גדולים מוביל בן גוריון את היישוב היהודי בהפיכתו למדינה עצמאית, לאחר קרבות דמים ממושכים.

The course is open. Registration is open

The course staff:

פרופ’ יוסי גולדשטיין

מרצה

About Me

ד"ר דבורה גלעדי

מומחית תוכן

About Me