תאריך התחלה

הקורס פתוח

מחיר

חינם

משך הקורס

2 שעות

מה נלמד?

  • שגרות עבודה לניהול פניות ותלונות הציבור
  • דוגמאות ליישום שגרות ניהול אנשים
  • דוגמאות ליישום שגרות ניהול משימות
  • שגרות מדידה ובקרה
  • ניהול הכתיבה השירותית ביחידת פניות הציבור
  • אפיון מערכת ניהול פניות

תיאור:

היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור במערך הדיגיטל הלאומי הינה יחידת מטה הפועלת לקידום איכות השירות שמעניקים כלל גופי הממשלה לציבור. בין השאר מפעילה היחידה מערך הדרכה והכשרה אשר אמון על הכשרת כלל מנהלי ונותני השירות בממשלה בתחום השירות.

הקורס הנוכחי הינו קורס שמטרתו להכשיר מנהלים האחראים מטעם היחידה הממשלתית על ריכוז וניהול המענה לפניות ציבור תוך העמקת תפישת תפקיד מנהל פניות הציבור ותפישת השירות בכלל, הרחבת הידע המקצועי בתחום פניות ציבור ותלונות ציבור והכשרה בבניית תהליכים לניהול הפוטנציאל הטמון באגף פניות הציבור ותלונות הציבור.

הקורס פתוח. ההרשמה פתוחה