תאריך התחלה

הקורס פתוח

מחיר

חינם

משך הקורס

6 שעות

השלמת הקורס המקוון בלבד אינה מעניקה נקודות גמול באופן ישיר!
קורס זה הוא הראשון מבין ארבעת הקורסים ללמידה מרחוק.

מה נלמד?

  • הבנת הצורך לשילוב שתי סביבות בלמידה מרחוק: סביבה סינכרונית וסביבה אסינכרונית.
  • הכרת הסביבות הסינכרוניות ובחירת הסביבה המתאימה.
  • הכרת הסביבות האסינכרוניות ובחירת הסביבה המתאימה.
  • הכרת דרכי תקשורת בין השותפים בתהליך הלמידה מרחוק.

תיאור:

בקורס זה נציג מודלים ללמידה מרחוק: למידה סינכרונית, למידה אסינכרונית ו – blended learning. הקורס יחשוף פלטפורמות – סביבות למידה דיגיטליות, המאפשרות הוראה במודל ללמידה מרחוק שנבחר.
נעמיק בהיכרות עם שלוש סביבות סינכרוניות: Zoom, GoogleMeet, Microsoft Teams ועם שלוש סביבות אסינכרוניות: SeeSaw, Google Classroom, Microsoft Teams.
בכל סביבה נציג את הפלטפורמה ואת המאפיינים שלה. זאת, באמצעות מדריך כתוב וסרטון סמן. כחלק מההיכרות עם הסביבה ועם סקירת שיקולי הדעת לבחירה שלה תוצגנה בקורס הפעולות המקדימות שיש לבצע כדי להכין את הסביבה לעבודה עם הלומדים. בנוסף, נציג בקורס כיצד לערוך להורים היכרות עם דרך הלימוד השונה ועם הכלים המשמשים אותה.

***
מנהל תקשוב, חטיבת הטמעת טכנולוגיות, בשיתוף עם אגפי הגיל ומנהל עובדי הוראה, פיתחו עבור ציבור עובדי ההוראה בבתי הספר ובגני הילדים, ארבעה קורסים שעוסקים בהיבטים של ״למידה מרחוק״: הקנייה של מיומנויות טכניות, עיסוק בפרקטיקות הוראה מותאמות למרחבי הלמידה המקוונים ובניית יום ושבוע למידה מרחוק.

הקורסים מוצעים במודולות של 10 שעות המאפשרות גמישות, למידה מונחית והתאמה מירבית של תוכן הלמידה לצרכי המורה.
הערה:   
חשוב לציין שהקורס המלא מוצע בליווי והנחייה של מומחי תקשוב במרחבים סנכרוניים וא- סינכרוניים.

לפרטים נוספים ולהרשמה יש לפנות לממונים על התקשוב במחוזות.

הקורס פתוח. ההרשמה פתוחה