מי אנחנו?

במכללת תלפיות מאמינים בחינוך
מכללת ʺתלפיותʺ פועלת מתוך ʺאני מאמיןʺ ששורשיו בהיסטוריה המפוארת של המכללה והמשתנה הדינאמי של רוח הזמן והקדמה מתוך אמונה בייחודו של כל אדם מציב הסגל האקדמי של המכללה את הסטודנטית במרכז העשייה החינוכית בהכשרתה למילוי השליחות והיעד הלאומי שנטלה על עצמה עם פנייתה לחינוך ולהוראה. ולפיכך:דגש מיוחד ניתן להרחבת השכלתה האקדמית-דיסציפלינרית של הסטודנטית.
מגוון דיסציפלינות ההתמחות מאפשר לכל סטודנטית לבחור את תחום הדעת האקדמי הקרוב לליבה, ושבו תממש את הפוטנציאל האישי שלה.
העבודה המעשית רבת ההיקף משמשת כנדבך חשוב בהכשרתה של הסטודנטית להוראה, ולפיכך קבוצות ההתמחות קטנות ומאפשרות הדרכה צמודה ואיכותית של מדריכים פדגוגיים מנוסים.
דרכי הוראה אלטרנטיביות ועדכניות משולבות בכל תחום דעת למען תשכיל הסטודנטית בשימוש נבון בהם למגוון אוכלוסיות התלמידים במדינת ישראל.
עיצוב דמותה של הסטודנטית כמחנכת נשען על המגמה שבהשכלתה של בוגרת המכללה תחומי דעת כלליים בצד חינוך תורני ערכי בראיה פלורליסטית, מעורבות חברתית וסובלנות הדדית, שישמשו כמכנה משותף לכל חלקי האוכלוסייה.
בוגרת המכללה תוכשר כצרכנית נבונה של תרבות, בעלת סקרנות אינטלקטואלית ויכולת אוריינית ופתיחות להתמודד עם אתגרי הזמן הניצבים בפני תלמידיה.
לווי בוגרות המכללה בשנותיהן הראשונות לעבודתן, תוך הענקת עצה וסיוע.
מכללת ʺתלפיות מאופיינת באקלים החם והתומך לכל סטודנטית, המאפשר לה ליצור קשר ישיר ובלתי אמצעי עם חברי הסגל האקדמי בכל נושא שהוא."

כל הקורסים

4

מרצה

11

הקורסים של מכללת תלפיות

The course staff Of מכללת תלפיות

ד"ר איילין חוטר

מרצה

קצת עלי

ד"ר אילן נגר

מרצה

קצת עלי

ד"ר אימאן נחאס

מרצה

קצת עלי

ד"ר אמאל אבו סעד

מרצה

קצת עלי

ד"ר גולדשטיין אולז'ן

מרצה

קצת עלי

ד"ר מירי שיינפלד

מרצה

קצת עלי

ד"ר מנאל יזבק אבו אחמד

מרצה

קצת עלי

ד"ר נעה שפירא

מרצה

קצת עלי

ד"ר נעמי יוספברג

מרצה

קצת עלי

ד"ר ענת רגב לדאני

מרצה

קצת עלי

ד"ר רינה ריינר

מרצה

קצת עלי

?>