Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

2 שעות

Description:

שוקלים ללמוד כימיה? בקורס זה נלמד על יסודות הכימיה – מהו חומר? מהם מצבי הצבירה של החומר? מה קורה כאשר חומרים מתערבבים זה עם זה? נתחיל כאן עם יסודות הכימיה – מהו חומר? מהם מצבי הצבירה של החומר? ומה קורה כאשר חומרים מתערבבים זה עם זה?

הקורס מהווה “טעימה” מקורס “ממה מורכב העולם: מבוא לכימיה כללית” של אוניברסיטת תל-אביב.
בקורס המורחב ניקח אתכם במסע בזמן מיוון העתיקה ועד לתקופתנו ונלמד על התפתחות התיאוריה האטומית. נכיר גם מונחים בסיסיים בכימיה, נבין את ההיגיון העומד מאחורי הטבלה המחזורית, נכיר סוגים שונים של קשרים כימיים שבזכותם העולם אינו רק אוסף של אטומים בודדים שנעים במרחב ולבסוף נלמד על חומצות ובסיסים. תוך כדי המסע הזה, נבין את החשיבה המדעית ונבצע ניסויים, בסרטונים ובבית. הקורס לא ‘ינחית’ עליכם מונחים ולא יעמיס במידע יבש שצריך לשנן, אלא יוליך אתכם, יד ביד, דרך התגליות המרגשות ששינו את העולם.
אין צורך בידע מוקדם בכימיה, דרושה רק סקרנות.
נתחיל?

The course is open. Registration is open

The course staff:

Dr. Yossi Zafadia

Lecturer

About Me

Natalie Kuchrenko

Lecturer

About Me