Start Date

02/12/2021

Price

Free

Course Duration

1 שעות

קורס זה זמין ופתוח ללמידה בלבד (הקורס אינו כולל חלק יישומי וצבירת גמול השתלמות באופן מקוון)

מה נלמד?

  • הכרות עם מודל גש”ם (גיוון, שטף ומקוריות) לעידוד חשיבה יצירתית
  • תיווך עקרונות תהליך החשיבה היצירתי (גש”ם) לתלמידים.
  • התנסות בניסוח משימות שמעודדות.
  • חשיבה יצירתית בתחום הדעת.

Description:

האתגרים החינוכיים של המורים עליהם הפרקטיקה נותנת מענה: הפדגוגיה המעשית שלנו בכיתה אינה עולה בקנה אחד עם ההבנה כי טיפוח היצירתיות הוא יעד חשוב בכל תחום דעת. אנו לא יודעים כיצד להנחות את תלמידינו לפתח חשיבה יצירתית. אנו לא מצליחים לייצר מספיק הזדמנויות במסגרת בית הספר שיאפשרו לתלמידים להתמודד עם שאלות שמאתגרות, מתרגלות ומשכללות את החשיבה היצירתית שלהם.

The course is over