Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

9 Weeks | 3-4 hours a week

מה נלמד?

  • מה יחסו של הקוראן, הספר הקדוש למוסלמים, למלחמה ושלום?
  • האם האסלאם היא דת חרב? דוקטרינת הג’יהאד והתפתחותה לאורך התקופות.
  • כיצד חכמי האסלאם התאימו את ההלכה המוסלמית למציאות המדינית והצבאית המשתנה ומה השיטה הפרשנית שאפשרה להם לסטות מהדוקטרינה הקלאסית של הג’יהאד ?
  • האמנם תנועות האסלאם הרדיקלי בנות זמנינו כמו אל-קאיידה ו דאע”ש מיישמות את דרכו של הנביא מוחמד?
  • מה השימוש שעושים הוגים מוסלמים בני זמננו בתקדים הסכם חודיבייה (628) להצדקת עמדתם הפרשנית בעד או נגד הסכם שלום עם מדינת ישראל, ואיך רואים זאת מלומדים ישראלים של האסלאם והמזרח התיכון ?
  • האם מותר למדינה מוסלמית לחתום על הסכם שלום עם מדינת ישראל והאם מותר למוסלמים, כפרטים, כחברי ארגוני התנגדות, או כמדינות לנהל ג’יהאד מלחמתי נגד ישראל ?

Description:

קורס זה הינו במצב ארכיוני.

מה זה אומר? שעדיין ישנה האפשרות להצטרף לקורס, ללמוד ולהתקדם בצורה עצמאית ולענות על המטלות.

אמנם צוות הקורס אינו זמין לתמיכה, אך תמיד ניתן לפנות למוקד קמפוסIL בכל שאלה טכנית לגבי אופן השימוש בסביבת הלמידה.

הופעתן של תנועות אסלאמיות רדיקליות כגון אל-קאעדה, דאע”ש וארגונים אסלאמיים תת-מדינתיים כמו חמאס, חיזבאללה בשמי המזה”ת העלתה לתודעה את השיח האסלאמי הקלאסי ובפרט מושגים כמו גי’האד והודנה.
מלחמת האזרחים בסוריה ובעיראק, הוצאות להורג ופיגועים בערים מרכזיות בעולם כבר הפכו לחלק אינטגרלי מחיינו ובכל מהדורת חדשות. האירועים הללו צרבו בתודעה העולמית את המשוואה: אסלאם = מלחמה.
האומנם כך הוא הדבר? האם הקוראן, הספר הקדוש לאסלאם, אכן מטיף למלחמה? האם דתהאסלאם אכן חרטה על דגלה את דרך הלחימה האלימה לאסלום כל עמי העולם?
ואם אכן כך, אזי איך ניתן להסביר את העובדה שמספר מדינות מוסלמיות חתמו על הסכם שלום?
כדי לענות על שאלות אלו נחזור אחורה בזמן אל ימי תור הזהב של האסלאם, נכיר את הנביא מוחמד ודרך פעולתו ונתחקה אחר יישום מורשתו בימי ארבעת יורשיו, הח’ליפים ישרי הדרך והמנהיגים שבאו בעקבותיהם, ובה בעת נחקור את האופן בו מפרשות תנועות קיצוניות כמו דאע”ש ואל קאעידה את הקוראן, נלמד על הפרשנויות השונות למושג ג’יהאד והתמורות שחלו בשימוש בו, ונעשיר את השיח בשיחות עם חוקרים בכירים בתחום.
במהלך הקורס נגלה כי העולם המוסלמי איננו מקשה אחת, וכי בפראפרזה על התורה ניתן לומר כי “70 פנים לקוראן”.
רוב חכמי ההלכה וההוגים בעולם המוסלמי מפרשים את ההלכה המוסלמית באופן התואם את העידן המודרני ושוללים כיום מלחמה לשם הפצת האסלאם. חלקם אפילו תומך בשלום עם מדינת ישראל. לעומתם, יש זרם רדיקלי המגולם בתנועות קיצוניות שקולן מהדהד יותר בתקשורת ויוצר רושם מעוות.
הקורס המוצע נועד לבער את הבורות בכל הנוגע לדת האסלאם, להעשיר את השיח האקדמי והשיח הציבורי בדיון ביקורתי, להנחיל ידע על תמורות באסלאם הקלאסי והתאמת פרשנותו הדתית למציאות בת זמננו.
הנכם מוזמנים להצטרף למסע מרתק במהלכו נסייר הלוך ושוב בהיסטוריה המוסלמית ונחזור עם הרבה יותר ידע – ואולי אפילו מעט אופטימיות.

The course is open. Registration is open

The course staff:

Prof. Ytzhak Reiter

Lecturer

About Me